24 okt 2015 05:00

24 okt 2015 05:00

Vov - nu har dagiset öppnat igen

HUNDDAGIS: I socialförvaltningens regi

Hunddagiset har öppnat i ny regi. En viktig arbetsplats för att motverka utanförskap och en hjälp till kommunens hundägare.

Den här gången drivs hunddagiset av socialförvaltningen och finansieras med statsbidrag.

– Vi har gjort en inventering av psykiatrin i Karlsborgs kommun som vi har redovisat för Socialstyrelsen. Där identifierade vi två utvecklingsområden och det var boenden och sysselsättning för de med psykisk ohälsa. Vi har fått bidrag för att jobba med de här bitarna och nu skruvar vi upp sysselsättningen, säger enhetschefen Monica Kihlström.

För sysselsättning

Pengarna de fått är så kallade prestationsmedel, prio.

– Vi använder nu pengarna till det som de är avsett för och tanken är att hunddagiset ska bli självbärande framöver. Hunddagiset är en för bra verksamhet för att läggas ned. Tidigare drevs det av Vista som ett socialt företag men de fick det inte att gå runt. När de fick stänga ned sin verksamhet saknade vi sysselsättning för den här målgruppen.

Motverka isolering

På hunddagiset arbetar två anställda på 50 procent vardera och det kan bli upp till tio som kan få sin dagliga sysselsättning där, en sysselsättning som är biståndsbedömd enligt socialtjänstlagen.

– Det handlar om att motverka isolering, skapa en social gemenskap och att få känna sig behövd. Att det har betydelse om jag kommer till jobbet eller inte, säger Monica Kihlström.

Behåller namnet

Det nya hunddagiset ligger i samma byggnad som det tidigare men i en mindre lokal och de har nu fått godkänt av länsstyrelsen att bedriva verksamheten.

De har behållit namnet 4-ben.

– Vi köpte en del av inredningen av Vista och vi fick med namnet på köpet. Det är ett bra och inarbetat namn, säger handledaren Annika Alexandersson.

De har plats för 14 hundar och i dagsläget har de redan 10 hundar inskrivna.

Den här gången drivs hunddagiset av socialförvaltningen och finansieras med statsbidrag.

– Vi har gjort en inventering av psykiatrin i Karlsborgs kommun som vi har redovisat för Socialstyrelsen. Där identifierade vi två utvecklingsområden och det var boenden och sysselsättning för de med psykisk ohälsa. Vi har fått bidrag för att jobba med de här bitarna och nu skruvar vi upp sysselsättningen, säger enhetschefen Monica Kihlström.

För sysselsättning

Pengarna de fått är så kallade prestationsmedel, prio.

– Vi använder nu pengarna till det som de är avsett för och tanken är att hunddagiset ska bli självbärande framöver. Hunddagiset är en för bra verksamhet för att läggas ned. Tidigare drevs det av Vista som ett socialt företag men de fick det inte att gå runt. När de fick stänga ned sin verksamhet saknade vi sysselsättning för den här målgruppen.

Motverka isolering

På hunddagiset arbetar två anställda på 50 procent vardera och det kan bli upp till tio som kan få sin dagliga sysselsättning där, en sysselsättning som är biståndsbedömd enligt socialtjänstlagen.

– Det handlar om att motverka isolering, skapa en social gemenskap och att få känna sig behövd. Att det har betydelse om jag kommer till jobbet eller inte, säger Monica Kihlström.

Behåller namnet

Det nya hunddagiset ligger i samma byggnad som det tidigare men i en mindre lokal och de har nu fått godkänt av länsstyrelsen att bedriva verksamheten.

De har behållit namnet 4-ben.

– Vi köpte en del av inredningen av Vista och vi fick med namnet på köpet. Det är ett bra och inarbetat namn, säger handledaren Annika Alexandersson.

De har plats för 14 hundar och i dagsläget har de redan 10 hundar inskrivna.

  • Anneli Malm