25 okt 2015 17:59

25 okt 2015 18:01

En dag för de anhöriga

MALI: Många hundra informerades

Många hundra anhöriga till de 250 soldater och specialister som åker med Mali 03 samlades under lördagen i Karlsborg för information.

Det är den tredje gruppen från Sverige som ingår i FN:s fredsbevarande styrka om 9000 man som finns i Mali. Från K3 skickas ett underrättelseförband. En dansk general leder på plats.

– Ni kan följa vad som sker under insatsen på Försvarets hemsida, som alltid är uppdaterad och sanningsenlig. Dagstidningar och SVT är också tillförlitliga.

Viktigt samtal

Brigadgeneral Stefan Andersson gav anhöriga massor med information och poängterade hur viktigt det där samtalet över köksbordet är, för tryggheten både hos dem som blir kvar hemma och för dem som åker iväg.

Vältränade

Överste Dag Lidén, K3, som haft ansvaret för att få ihop insatsstyrkan, talade varmt om de professionella yrkesmän som Sverige bidrar med.

– Vi är väl förberedda och väl tränade för uppgiften. Under tiden som Mali 03 är iväg kommer anhörigträffar att anordnas på flera platser.

Lidén rekommenderade att de hemmavarande deltar i mån av möjlighet. Det kommer att handla mycket om hemkomst och anpassning.

Markus Höök, överstelöjtnant på K3, ansvarar för svenska insatsstyrkan på plats i Mali. Han berättade att även andra förband har bidragit med kompetent personal.

– Ni här hemma är viktiga för soldaternas säkerhet, sa Höök. Anhörigas stöd har stor betydelse.

I basker blå

– Jag ser fram emot uppgiften, som ett äventyr, men också för att jag vill hjälpa människor till en bättre tillvaro. Nu är jag signalist, men har tidigare arbetat som sjukvårdare på ett projekt i Asien, säger en av de unga männen.

Efter information och frågestund serverades lunch i form av korv med bröd.

Det är den tredje gruppen från Sverige som ingår i FN:s fredsbevarande styrka om 9000 man som finns i Mali. Från K3 skickas ett underrättelseförband. En dansk general leder på plats.

– Ni kan följa vad som sker under insatsen på Försvarets hemsida, som alltid är uppdaterad och sanningsenlig. Dagstidningar och SVT är också tillförlitliga.

Viktigt samtal

Brigadgeneral Stefan Andersson gav anhöriga massor med information och poängterade hur viktigt det där samtalet över köksbordet är, för tryggheten både hos dem som blir kvar hemma och för dem som åker iväg.

Vältränade

Överste Dag Lidén, K3, som haft ansvaret för att få ihop insatsstyrkan, talade varmt om de professionella yrkesmän som Sverige bidrar med.

– Vi är väl förberedda och väl tränade för uppgiften. Under tiden som Mali 03 är iväg kommer anhörigträffar att anordnas på flera platser.

Lidén rekommenderade att de hemmavarande deltar i mån av möjlighet. Det kommer att handla mycket om hemkomst och anpassning.

Markus Höök, överstelöjtnant på K3, ansvarar för svenska insatsstyrkan på plats i Mali. Han berättade att även andra förband har bidragit med kompetent personal.

– Ni här hemma är viktiga för soldaternas säkerhet, sa Höök. Anhörigas stöd har stor betydelse.

I basker blå

– Jag ser fram emot uppgiften, som ett äventyr, men också för att jag vill hjälpa människor till en bättre tillvaro. Nu är jag signalist, men har tidigare arbetat som sjukvårdare på ett projekt i Asien, säger en av de unga männen.

Efter information och frågestund serverades lunch i form av korv med bröd.

  • Erika Fedholm