26 okt 2015 20:37

26 okt 2015 20:37

Flicka önskar nytt övergångställe

FÖRSLAG

En 11-årig flicka har lämnat in ett medborgarförslag. Hon bor vid Parkvägen där det körs fort och vill att kommunen ordnar ett övergångställe vid cykelvägen ut från Trastvägen där många barn och vuxna går och cyklar.

Hon vill även att det byggs en lekplats vid pulkabacken i närheten. Där fanns tidigare en rutschkana som tagits bort och nu har de ingen plats att leka på i närheten av var de bor utan att behöva cykla eller åka bil.

Förslagen lämnades till kommunstyrelsen för beredning.

En 11-årig flicka har lämnat in ett medborgarförslag. Hon bor vid Parkvägen där det körs fort och vill att kommunen ordnar ett övergångställe vid cykelvägen ut från Trastvägen där många barn och vuxna går och cyklar.

Hon vill även att det byggs en lekplats vid pulkabacken i närheten. Där fanns tidigare en rutschkana som tagits bort och nu har de ingen plats att leka på i närheten av var de bor utan att behöva cykla eller åka bil.

Förslagen lämnades till kommunstyrelsen för beredning.