26 okt 2015 21:33

26 okt 2015 21:33

Ny förvaltning ska beredas ytterligare

KOMMUNFULLMÄKTIGE: Återremiss av samhällsbyggnadsförvaltning

Bildandet av en ny samhällsbyggnadsförvaltning återremitteras. Det beslutade kommunfullmäktige på måndagskvällen.

Majoriteten vill införa en samhällsbyggnadsförvaltning där plan- och byggenheten, VA-enheten, fastighetsenheten och kostenheten ingår. De vill även att den ska ansvara för övergripande frågor som mark, exploatering och miljöstrategiskt arbete bland annat, vilket i dag är kommunchefens ansvar. En ny samhällsbyggnadschef ska anställas för att leda verksamheten.

Gått för fort

Ett förslag som minoriteten tycker har gått för fort till beslut.

– Vår uppfattning är att man behöver effektivisera verksamheten och inte tillsätta en ny förvaltningschef som kostar 1 miljon kronor per år. Då det gäller finansieringen av tjänsten har jag fått till svar att det blir minskade konsultkostnader. De senaste åtta åren har vi haft konsultkostnader på runt 1,3 miljoner kronor, vilket innebär 160 000 kronor om året och det har bland annat handlat om hamnen i Granvik och stenbryggan där vi måste ta in konsulter. Vi har enhetschefer som sköter verksamheterna och det har fungerat bra hittills, säger Kjell Sjölund (C) och tillägger.

– Om det ska omorganiseras, borde inte den nye kommunchefen få vara delaktig i det arbetet?

– Finns det medel behövs de inom vård och skola. Tänk till en gång till. Jag yrkar på återremiss för ytterligare beredning, sa Inger Larsson (FP).

Centerpartiet och Sverigedemokraterna ville att förslaget skulle avslås medan Folkpartiet, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet ville att förslaget skulle återremitteras.

Det ledde till en votering där majoriteten sa nej till en återremittering med 16 röster och de övriga sa ja med 14 röster, Miljöpartiets stol stod tom. Vid en återremiss krävs endast en tredjedel av rösterna och ärendet ska nu beredas ytterligare. Minoriteten ska lämna in en lista på vad de anser behöver tittas mer på.

Info från Kabyssen

Varje kommunfullmäktige inleds med en informationsstund. Den här kvällen berättade Monica Staudinger som är verksamhetsansvarig för Kabyssen tillsammans med ungdomar från gårdsrådet om fritidsgårdens verksamhet.

Majoriteten vill införa en samhällsbyggnadsförvaltning där plan- och byggenheten, VA-enheten, fastighetsenheten och kostenheten ingår. De vill även att den ska ansvara för övergripande frågor som mark, exploatering och miljöstrategiskt arbete bland annat, vilket i dag är kommunchefens ansvar. En ny samhällsbyggnadschef ska anställas för att leda verksamheten.

Gått för fort

Ett förslag som minoriteten tycker har gått för fort till beslut.

– Vår uppfattning är att man behöver effektivisera verksamheten och inte tillsätta en ny förvaltningschef som kostar 1 miljon kronor per år. Då det gäller finansieringen av tjänsten har jag fått till svar att det blir minskade konsultkostnader. De senaste åtta åren har vi haft konsultkostnader på runt 1,3 miljoner kronor, vilket innebär 160 000 kronor om året och det har bland annat handlat om hamnen i Granvik och stenbryggan där vi måste ta in konsulter. Vi har enhetschefer som sköter verksamheterna och det har fungerat bra hittills, säger Kjell Sjölund (C) och tillägger.

– Om det ska omorganiseras, borde inte den nye kommunchefen få vara delaktig i det arbetet?

– Finns det medel behövs de inom vård och skola. Tänk till en gång till. Jag yrkar på återremiss för ytterligare beredning, sa Inger Larsson (FP).

Centerpartiet och Sverigedemokraterna ville att förslaget skulle avslås medan Folkpartiet, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet ville att förslaget skulle återremitteras.

Det ledde till en votering där majoriteten sa nej till en återremittering med 16 röster och de övriga sa ja med 14 röster, Miljöpartiets stol stod tom. Vid en återremiss krävs endast en tredjedel av rösterna och ärendet ska nu beredas ytterligare. Minoriteten ska lämna in en lista på vad de anser behöver tittas mer på.

Info från Kabyssen

Varje kommunfullmäktige inleds med en informationsstund. Den här kvällen berättade Monica Staudinger som är verksamhetsansvarig för Kabyssen tillsammans med ungdomar från gårdsrådet om fritidsgårdens verksamhet.

  • Anneli Malm