29 okt 2015 17:30

29 okt 2015 17:30

Handlingsplan för stress i arbetet

ARBETSMILJÖVERKET: Inspektion på förskolor

Arbetsmiljöverket har gjort en inspektion på förskolor i kommunen. De anser att det saknas handlingsplaner för arbetsrelaterad stress.

Inom ramen för den Europeiska arbetsmiljöveckan genomförde Arbetsmiljöverket en inspektion på tre förskolor i kommunen under oktober månad.

Saknar handlingsplan

På förskolorna genomförs regelbundna kartläggningar av arbetsbelastning och stress genom medarbetarsamtal och enkäter.

Men Arbetsmiljöverket anser att de saknar en skriftlig handlingsplan med åtgärder för de risker som enligt undersökningen på förskolorna orsakar arbetsrelaterad stress. Det är inte dokumenterat när åtgärderna ska vara genomförda eller vem som ansvar för dem.

Vilka åtgärder

Kravet från Arbetsmiljöverket är att det som framkommit i undersökningarna och i riskbedömningar ska dokumenteras i en handlingsplan och där ska det framgå vilka åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet.

Där ska även framgå vad som görs på kort sikt respektive lång sikt, när de ska vara genomförda, vem som ansvarar för att de genomförs och när kontroll ska göras för att se att åtgärderna fått avsedd effekt.

Besök i maj

I början av maj nästa år kommer Arbetsmiljöverket att göra ett uppföljningsbesök. Då vill de ha svar på hur man har fört ut innehållet i inspektionsmeddelandet till berörda medarbetare, hur de har uppfyllt kraven samt hur skyddsombud och övrig personal har varit delaktig i genomförandet av åtgärderna.

De skriver: Trots att vi nu ger er viss tid att informera oss hur ni har åtgärdat våra krav har ni ändå kvar det fulla ansvaret för arbetstagarnas arbetsmiljö. Ett arbetsmiljöansvar gäller oavsett om Arbetsmiljöverket har ställt krav mot er eller inte.

Inom ramen för den Europeiska arbetsmiljöveckan genomförde Arbetsmiljöverket en inspektion på tre förskolor i kommunen under oktober månad.

Saknar handlingsplan

På förskolorna genomförs regelbundna kartläggningar av arbetsbelastning och stress genom medarbetarsamtal och enkäter.

Men Arbetsmiljöverket anser att de saknar en skriftlig handlingsplan med åtgärder för de risker som enligt undersökningen på förskolorna orsakar arbetsrelaterad stress. Det är inte dokumenterat när åtgärderna ska vara genomförda eller vem som ansvar för dem.

Vilka åtgärder

Kravet från Arbetsmiljöverket är att det som framkommit i undersökningarna och i riskbedömningar ska dokumenteras i en handlingsplan och där ska det framgå vilka åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet.

Där ska även framgå vad som görs på kort sikt respektive lång sikt, när de ska vara genomförda, vem som ansvarar för att de genomförs och när kontroll ska göras för att se att åtgärderna fått avsedd effekt.

Besök i maj

I början av maj nästa år kommer Arbetsmiljöverket att göra ett uppföljningsbesök. Då vill de ha svar på hur man har fört ut innehållet i inspektionsmeddelandet till berörda medarbetare, hur de har uppfyllt kraven samt hur skyddsombud och övrig personal har varit delaktig i genomförandet av åtgärderna.

De skriver: Trots att vi nu ger er viss tid att informera oss hur ni har åtgärdat våra krav har ni ändå kvar det fulla ansvaret för arbetstagarnas arbetsmiljö. Ett arbetsmiljöansvar gäller oavsett om Arbetsmiljöverket har ställt krav mot er eller inte.

  • Anneli Malm