02 nov 2015 06:00

02 nov 2015 06:00

Informationskväll om flyktingkrisen

Flyktingkrisen

Regeringens hantering av flyktingkrisen var temat vid informationskvällen med riksdagsman Patrik Björk (S) i Karlsborgs Konferenscenter.

Det var Karlsborgs arbetarkommun, S-kvinnorna i samarbete med ABF som önskade informera medborgarna i Karlsborg om flyktingkrisen som till en stor del berör Sverige, där både invandrarfientlighet och integration finns med.

Ett öppet land

– Sverige önskar vara ett öppet land där människor i stort sett skall ha omsorg och gemenskap med varandra, sa Patrik Björk.

– När sedan massor av människor flyr till vårt land önskar vi fortfarande vara ett öppet land inom rimlighetens gräns. Det är ingen lätt uppgift att ta hand om alla som kommer hit och regeringens senaste överenskommelse med Moderata samlingspartiet, skall skapa en klarare struktur på jätteproblemet. Då vi på egen hand inte klarar uppgiften betyder överenskommelsen att alla EU-länder måste hjälpa till med invandringen och att alla kommunerna i Sverige måste ställa upp med mottagningen, var Patriks besked

Integration

En viktig del av lösningen är integrationen, där människor som kommer till vårt land finner sin plats i samhället. Mat, kläder, bostad och ett arbete som ger ekonomisk möjlighet till ett gott liv är regeringen målsättning. Hur denna målsättning skall uppnås är en del av regeringens problem, där migrationsverkets handläggningstider och informationen till allmänheten är viktiga liksom hantering av främlingsfientligheten.

Det var Karlsborgs arbetarkommun, S-kvinnorna i samarbete med ABF som önskade informera medborgarna i Karlsborg om flyktingkrisen som till en stor del berör Sverige, där både invandrarfientlighet och integration finns med.

Ett öppet land

– Sverige önskar vara ett öppet land där människor i stort sett skall ha omsorg och gemenskap med varandra, sa Patrik Björk.

– När sedan massor av människor flyr till vårt land önskar vi fortfarande vara ett öppet land inom rimlighetens gräns. Det är ingen lätt uppgift att ta hand om alla som kommer hit och regeringens senaste överenskommelse med Moderata samlingspartiet, skall skapa en klarare struktur på jätteproblemet. Då vi på egen hand inte klarar uppgiften betyder överenskommelsen att alla EU-länder måste hjälpa till med invandringen och att alla kommunerna i Sverige måste ställa upp med mottagningen, var Patriks besked

Integration

En viktig del av lösningen är integrationen, där människor som kommer till vårt land finner sin plats i samhället. Mat, kläder, bostad och ett arbete som ger ekonomisk möjlighet till ett gott liv är regeringen målsättning. Hur denna målsättning skall uppnås är en del av regeringens problem, där migrationsverkets handläggningstider och informationen till allmänheten är viktiga liksom hantering av främlingsfientligheten.