02 nov 2015 06:00

02 nov 2015 06:00

Offentliga

FULLMÄKTIGE

Ledamöterna i kommunfullmäktige har nu sagt ja till öppna nämndsammanträden. Det innebär att de nämnder och styrelser som vill kan införa offentliga möten dit allmänheten är välkomna att lyssna och att ta del av hur ärenden hanteras.

Kommunstyrelsen är först ut och kommer införa detta nästa år.

Syftet med öppna möten är att öka öppenheten och att utveckla den lokala demokratin.

Ledamöterna i kommunfullmäktige har nu sagt ja till öppna nämndsammanträden. Det innebär att de nämnder och styrelser som vill kan införa offentliga möten dit allmänheten är välkomna att lyssna och att ta del av hur ärenden hanteras.

Kommunstyrelsen är först ut och kommer införa detta nästa år.

Syftet med öppna möten är att öka öppenheten och att utveckla den lokala demokratin.