04 nov 2015 15:50

04 nov 2015 15:56

"Kommer bli lärarbrist"

LÄRARFÖRBUNDET: Skrivelse till kommunpolitikerna

– Det måste till något nu, vi får inte behöriga lärare på våra tjänster. Är det vad vi vill?
Det säger Liselotte Gustafsson, ordförande i Lärarförbundet i Karlsborg som anser att något måste göras nu.

– Vad gör Karlsborgs kommuns politiker för att behålla våra behöriga lärare och för att det ska vara en attraktiv kommun att söka sig till som behörig lärare?

Det frågar Liselotte Gustafsson i en skrivelse till kommunens politiker.

Bästa skolkommun

Skolrankingen Bästa skolkommun genomförs årligen av Lärarförbundet och bygger på 14 kriterier som lärarlöner, andelen godkända i nian och andelen utbildade lärare.

Uppgifter som bygger på statistik från i huvudsak offentliga källor.

Karlsborg har klättrat 65 placeringar i år jämfört med förra året och hamnar på plats 84 bland Sveriges 290 kommuner.

Då det gäller andelen som är godkända i årskurs nio är man riktigt bra och hamnar på en sjätte plats.

Friska med dålig lön

Karlsborg toppar listan med att ha de friskaste lärarna i landet men då det kommer till lärarlönerna visar rankning återigen att Karlsborg har bland de lägsta lönerna i jämförelse med övriga kommuner i landet.

Kommunen hamnar i den kategorin på plats 281 av de 290 kommunerna.

”En förändring”

– Det måste till en förändring om vi ska få behålla de lärare vi har och kunna rekrytera nya, inte minst med tanke på alla pensionsavgångarna, säger Liselotte Gustafsson och tillägger:

– Det kommer att bli lärarbrist och det gäller även förskolelärare och fritidspedagoger. Man söker sig till en annan kommun för att höja sin lön och det finns exempel på när man höjt sin lön med 3 000 kronor bara genom att byta kommun.

Sätta betyg

Skolverket ställer krav på att det är en legitimerad lärare som sätter betygen.

– Är inte läraren behörig utser rektorn en kollega som får sätta betygen och som kanske inte känner barnen. Gör då en förälder en anmälan är det den med legitimation som får en anmäla på sig och vars legitimation ryker.

Saknar medel

Skrivelsen från Lärarförbundet var uppe på barn- och utbildningsnämndens möte som en informationspunkt.

– Nämnden har inte så stort inflytande över lönerna. Det är önskvärt att vi får upp lönerna för att behålla våra lärare men vi saknar medel för det, säger ordförande Staffan Myrsell (M).

I budgetförslaget för 2016 finns en lönepott på 1,1 miljoner kronor men vilken yrkesgrupp som ska få ta del av den är ännu inte beslutat.

– Vad gör Karlsborgs kommuns politiker för att behålla våra behöriga lärare och för att det ska vara en attraktiv kommun att söka sig till som behörig lärare?

Det frågar Liselotte Gustafsson i en skrivelse till kommunens politiker.

Bästa skolkommun

Skolrankingen Bästa skolkommun genomförs årligen av Lärarförbundet och bygger på 14 kriterier som lärarlöner, andelen godkända i nian och andelen utbildade lärare.

Uppgifter som bygger på statistik från i huvudsak offentliga källor.

Karlsborg har klättrat 65 placeringar i år jämfört med förra året och hamnar på plats 84 bland Sveriges 290 kommuner.

Då det gäller andelen som är godkända i årskurs nio är man riktigt bra och hamnar på en sjätte plats.

Friska med dålig lön

Karlsborg toppar listan med att ha de friskaste lärarna i landet men då det kommer till lärarlönerna visar rankning återigen att Karlsborg har bland de lägsta lönerna i jämförelse med övriga kommuner i landet.

Kommunen hamnar i den kategorin på plats 281 av de 290 kommunerna.

”En förändring”

– Det måste till en förändring om vi ska få behålla de lärare vi har och kunna rekrytera nya, inte minst med tanke på alla pensionsavgångarna, säger Liselotte Gustafsson och tillägger:

– Det kommer att bli lärarbrist och det gäller även förskolelärare och fritidspedagoger. Man söker sig till en annan kommun för att höja sin lön och det finns exempel på när man höjt sin lön med 3 000 kronor bara genom att byta kommun.

Sätta betyg

Skolverket ställer krav på att det är en legitimerad lärare som sätter betygen.

– Är inte läraren behörig utser rektorn en kollega som får sätta betygen och som kanske inte känner barnen. Gör då en förälder en anmälan är det den med legitimation som får en anmäla på sig och vars legitimation ryker.

Saknar medel

Skrivelsen från Lärarförbundet var uppe på barn- och utbildningsnämndens möte som en informationspunkt.

– Nämnden har inte så stort inflytande över lönerna. Det är önskvärt att vi får upp lönerna för att behålla våra lärare men vi saknar medel för det, säger ordförande Staffan Myrsell (M).

I budgetförslaget för 2016 finns en lönepott på 1,1 miljoner kronor men vilken yrkesgrupp som ska få ta del av den är ännu inte beslutat.

  • Anneli Malm

Lönestatistik

1-7 lärare 4-9 lärare

Karlsborg 27 835 29 905

Hjo 29 040 30 313

Tibro 30 072 31 456

Skövde 29 169 30 105

Riket 29 725 30 008

Källa: Lärarförbundet statistik över medellöner baserat på november 2014