04 nov 2015 06:00

04 nov 2015 06:00

Tog in förslag

Missionshuset nyinvigt

Missionshuset i Undenäs har nyinvigts. Den här gången av Undenäsbygdens byalag som vill göra om det till ett allaktivitetshus.

Undenäsbygdens byalag har tagit över Undenäs missionshus som i en högtidlig ceremoni avkristnades när församlingen lades ned.

Tycka till

Nyligen höll byalaget en nyinvigning med bland annat fika och fiskdamm och då kunde alla lämna förslag på vad de tycker att huset ska användas till och vad det ska heta.

– Det var en välbesökt invigning och det var många som lämnade förslag. Vår tanke från byalaget är att det ska bli ett allaktivitetshus för alla åldrar, berättar Eva Hagejärd.

De bidrag som kommit in ska gås igenom av en arbetsgrupp och sedan lämnas vidare till styrelsen som ska titta närmare på förslagen.

En idélåda

I Ica-butiken i Undenäs kommer en idélåda att sitta uppe.

– Där kan man lämna alla möjliga idéer som man har.

En lottdragning gjordes bland alla bidragslämnare och vinnare blev Birgitta Mårtensson.

Undenäsbygdens byalag har tagit över Undenäs missionshus som i en högtidlig ceremoni avkristnades när församlingen lades ned.

Tycka till

Nyligen höll byalaget en nyinvigning med bland annat fika och fiskdamm och då kunde alla lämna förslag på vad de tycker att huset ska användas till och vad det ska heta.

– Det var en välbesökt invigning och det var många som lämnade förslag. Vår tanke från byalaget är att det ska bli ett allaktivitetshus för alla åldrar, berättar Eva Hagejärd.

De bidrag som kommit in ska gås igenom av en arbetsgrupp och sedan lämnas vidare till styrelsen som ska titta närmare på förslagen.

En idélåda

I Ica-butiken i Undenäs kommer en idélåda att sitta uppe.

– Där kan man lämna alla möjliga idéer som man har.

En lottdragning gjordes bland alla bidragslämnare och vinnare blev Birgitta Mårtensson.

  • Anneli Malm