04 nov 2015 06:00

04 nov 2015 06:00

Turistbolaget tar över all turistverksamhet

Budgetberedningen

Karlsborgs Turism AB ska ta över all turist- och informationsverksamhet samt besöknäringsfrågor.

Ett förslag som budgetberedningen har arbetat fram.

– Kommunen kommer att köpa tjänst av turistbolaget för 3,5 miljoner kronor, det är den kostnaden som vi har i år. Det är inga nya pengar utan det handlar om omfördelning och effektivisering inom kommunstyrelsen, säger kommunalrådet Peter Lindroth (S) och tilläger:

– Ett skäl är att det har varit otydligt bland externa aktörer vem som hanterar turistfrågorna och det är inte bra. Vi hoppas nu att det blir tydligare när allt är under turistbolaget. Vi har försökt att få till en parlamentarisk lösning när det gäller turistfrågorna men nu sätter vi ned foten.

Centern valde att inte delta i beslutet under kommunstyrelsens arbetsutskott.

Delad verksamhet

I dag driver Karlsborgs turism AB i huvudsak äventyrsturerna på fästningen och det är kommunen som har hand om informationen både till turister och till medborgarna. En omstrukturering som genomfördes i januari 2014.

– De kommunala bolagen har möjlighet att driva verksamheten med vinst, de kommunala förvaltningarna ska ha ett självkostnadspris. Det här ger andra möjligheter för de pengarna vi satsar.

Turistbolaget har ju inte gått med vinst de senaste åren.

– Nej, men de har inte haft förutsättningar för det. Vi var helt överens i kommunstyrelsen om investeringen och det var tydligt vad som gällde. Bland annat skulle de få en miljon kronor till marknadsföring men det har tydligen inte följts. Jag tycker inte att de har fått en rättvis chans. I år har besöksantalet ökat på äventyrsturerna då man har haft en annan marknadsföring och det handlar om det. Vi testar nu guldjakten och äventyrsjakten i ett till två år till, går det inte får vi släppa det.

Första april

Tanken är att förändringen ska vara genomfört till 1 april och bolaget ska se över hur de ska jobba framöver. Turistbolaget har bland annat planer på ett samarbetsavtal med Next Skövde där de ska bistå med tjänster som telefonservice samt drift och uppdatering av webb.

– De har spetskompetens som vi inte har men det är inte klart än, den diskussionen pågår.

Hur går det med personalen?

– Det kan bli så att någon får andra arbetsuppgifter. Vår bedömning är att det inte blir några varsel.

Ett förslag som budgetberedningen har arbetat fram.

– Kommunen kommer att köpa tjänst av turistbolaget för 3,5 miljoner kronor, det är den kostnaden som vi har i år. Det är inga nya pengar utan det handlar om omfördelning och effektivisering inom kommunstyrelsen, säger kommunalrådet Peter Lindroth (S) och tilläger:

– Ett skäl är att det har varit otydligt bland externa aktörer vem som hanterar turistfrågorna och det är inte bra. Vi hoppas nu att det blir tydligare när allt är under turistbolaget. Vi har försökt att få till en parlamentarisk lösning när det gäller turistfrågorna men nu sätter vi ned foten.

Centern valde att inte delta i beslutet under kommunstyrelsens arbetsutskott.

Delad verksamhet

I dag driver Karlsborgs turism AB i huvudsak äventyrsturerna på fästningen och det är kommunen som har hand om informationen både till turister och till medborgarna. En omstrukturering som genomfördes i januari 2014.

– De kommunala bolagen har möjlighet att driva verksamheten med vinst, de kommunala förvaltningarna ska ha ett självkostnadspris. Det här ger andra möjligheter för de pengarna vi satsar.

Turistbolaget har ju inte gått med vinst de senaste åren.

– Nej, men de har inte haft förutsättningar för det. Vi var helt överens i kommunstyrelsen om investeringen och det var tydligt vad som gällde. Bland annat skulle de få en miljon kronor till marknadsföring men det har tydligen inte följts. Jag tycker inte att de har fått en rättvis chans. I år har besöksantalet ökat på äventyrsturerna då man har haft en annan marknadsföring och det handlar om det. Vi testar nu guldjakten och äventyrsjakten i ett till två år till, går det inte får vi släppa det.

Första april

Tanken är att förändringen ska vara genomfört till 1 april och bolaget ska se över hur de ska jobba framöver. Turistbolaget har bland annat planer på ett samarbetsavtal med Next Skövde där de ska bistå med tjänster som telefonservice samt drift och uppdatering av webb.

– De har spetskompetens som vi inte har men det är inte klart än, den diskussionen pågår.

Hur går det med personalen?

– Det kan bli så att någon får andra arbetsuppgifter. Vår bedömning är att det inte blir några varsel.

  • Anneli Malm