05 nov 2015 06:00

05 nov 2015 06:00

Kommer med eget budgetförslag

TURISM.

Ett förtydligande till artikeln i onsdagens tidning som rör Karlsborgs Turism AB.

Budgetberedningens förslag är att turistbolaget tar över all verksamhet som rör turism och information.

I texten står att Centerpartiet inte deltog i beslutet.

Det handlar inte specifikt om förslaget på en omstrukturering av turistverksamheten.

Vilket är en del i det budgetförslag som lagts av den styrande majoriteten utan om hela budgetberedningens förslag.

De kommer, som brukligt är, att lägga ett eget förslag till budget 2016.

Ett förtydligande till artikeln i onsdagens tidning som rör Karlsborgs Turism AB.

Budgetberedningens förslag är att turistbolaget tar över all verksamhet som rör turism och information.

I texten står att Centerpartiet inte deltog i beslutet.

Det handlar inte specifikt om förslaget på en omstrukturering av turistverksamheten.

Vilket är en del i det budgetförslag som lagts av den styrande majoriteten utan om hela budgetberedningens förslag.

De kommer, som brukligt är, att lägga ett eget förslag till budget 2016.