07 nov 2015 06:00

07 nov 2015 06:00

Hockeyrink görs användbar

Rustning och grillplats

Hockeyrinken i Hanken är populär på vinterhalvåret men den är i ett dåligt skick. Arbetsmarknadsenheten rustar den nu inför säsongen.

– Tiden är slut för sargen men vi lagar den så att den blir användbar i år, säger arbetsledaren Marcel Gueffroy.

Sargen stadgas upp så den står stadigt. Den innersta sarglisten är upprutten och byts ut för att inte vattnet ska rinna ut när man spolar isbanan.

Tankar finns på att bygga nytt men än är inget beslutat.

Bredvid rinken ska de bygga en grillplats och tillhandahålla ved för grillning. De ska även ställa upp två sittmöbler som till sommaren flyttas till badplatsen.

Gymmet klart

Under fredagen färdigställdes utegymmet i Forsvik och det är det sista för i år. Mölltorp och Undenäs får vänta till nästa år.

– Vi har fått in ett förslag från byalaget i Undenäs att sätta upp gymmet i skogen bakom deras allaktivitetshus. Där skulle det passa bra.

Gymmet i Mölltorp kommer troligen att placeras i närheten av idrottsplatsen.

– Tiden är slut för sargen men vi lagar den så att den blir användbar i år, säger arbetsledaren Marcel Gueffroy.

Sargen stadgas upp så den står stadigt. Den innersta sarglisten är upprutten och byts ut för att inte vattnet ska rinna ut när man spolar isbanan.

Tankar finns på att bygga nytt men än är inget beslutat.

Bredvid rinken ska de bygga en grillplats och tillhandahålla ved för grillning. De ska även ställa upp två sittmöbler som till sommaren flyttas till badplatsen.

Gymmet klart

Under fredagen färdigställdes utegymmet i Forsvik och det är det sista för i år. Mölltorp och Undenäs får vänta till nästa år.

– Vi har fått in ett förslag från byalaget i Undenäs att sätta upp gymmet i skogen bakom deras allaktivitetshus. Där skulle det passa bra.

Gymmet i Mölltorp kommer troligen att placeras i närheten av idrottsplatsen.

  • Anneli Malm