07 nov 2015 06:00

07 nov 2015 06:00

Mindre att fördela ut

KOMMUNPOLITIK: Budgetberedningen

En sämre skatteprognos har lett till att den ofördelade potten på 4,4 miljoner kronor har minskat till 1,7 miljoner kronor.

Budgetberedningens förslag för budget 2016 bygger på en befolkningsprognos på 6 750 personer vilket är en lägre nivå än vad tidigare prognoser visat. När ramarna togs i juni fanns 4,4 miljoner kronor kvar att fördela.

– Nu har vi 1,7 miljoner kronor och det är en rejäl försämring utifrån skatteprognosen, säger kommunalrådet Peter Lindroth (S) och tillägger:

– Eftersom det råder en osäkerhet har vi valt att inte fördela ut de 1,7 miljonerna men det är en del poster som vi måste slutföra.

Försiktig nivå

Det handlar bland annat om 19 000 kronor till renoveringen av spikbryggan och 43 000 kronor till de digitala skyltarna för att täcka kapitalkostnaderna. 76 000 kronor vardera är för ökade kostnader för revisionen och för överförmyndarverksamheten samt 39 000 kronor för ökad medfinansiering i Samordningsförbundet.

– Kvar är 1 479 000 kronor som blir kvar i kommunstyrelsens förfogande anslag på grund av osäkerheten. Det är bra att ha en försiktig nivå. Vi får titta noga på alla nyanställningar och noggrant prioritera allt som sker.

Oförändrad skatt

Resultatmålet är satt till 7 miljoner kronor och 1,1 miljoner kronor finns i en särskild lönepott. Pengar som ska användas till låglönegrupper men vilka är inte beslutat.

Skattesatsen förblir oförändrad nästa år och ligger på 21.32 procent.

Tre förändringar

Kultur- och fritidsnämnden får en utökad ram med lite drygt en miljon kronor genom att de får ansvaret för utvecklingen av Forsviks industriminne men kommunstyrelsen ska fortsatt ansvara för fastigheterna.

Barn- och utbildningsnämnden tar över hela ansvaret för familjecentralen från årsskiftet och en annan organisationsförändring är att en integrationssamordnare ska anställas som lyder under kommunstyrelsen. Därtill ska både socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden få en integrationshandläggare på 50 procent vardera. Tjänster som fullt ut finansieras med statliga medel.

– Det här är viktiga tjänster och nu gör vi det som var avsett redan förra året. Det blir en tydligare fördelning av de statliga medlen och nu kan vi dammsuga allt då det gäller att eftersöka medel.

Bättre styrning

En del i den granskning som SKL gjorde av kommunen handlade om att ledningen och styrningen behövde bli bättre.

– Vi ska nu stärka kommunstyrelsens tillsynsplikt genom presidiemöten fyra gånger per år. Alla nya verksamheter och anställningar ska anmälas till kommunstyrelsen innan de genomförs.

Mer än i år

2016 års ram är närmare 6,1 miljoner kronor mer än ramen för 2015.

– Den kan upplevas som en snål och stram budget men den är två procent högre jämfört med ram 2015. Vi har bra verksamheter i vår kommun även om den upplevs som pressad av medarbetarna. Det är mänskligt att tycka så och man håller en hög ambitionsnivå. Alla kommunanställda gör ett kanonjobb och de ska ha all heder, säger Peter Lindroth.

Budgetberedningens förslag för budget 2016 bygger på en befolkningsprognos på 6 750 personer vilket är en lägre nivå än vad tidigare prognoser visat. När ramarna togs i juni fanns 4,4 miljoner kronor kvar att fördela.

– Nu har vi 1,7 miljoner kronor och det är en rejäl försämring utifrån skatteprognosen, säger kommunalrådet Peter Lindroth (S) och tillägger:

– Eftersom det råder en osäkerhet har vi valt att inte fördela ut de 1,7 miljonerna men det är en del poster som vi måste slutföra.

Försiktig nivå

Det handlar bland annat om 19 000 kronor till renoveringen av spikbryggan och 43 000 kronor till de digitala skyltarna för att täcka kapitalkostnaderna. 76 000 kronor vardera är för ökade kostnader för revisionen och för överförmyndarverksamheten samt 39 000 kronor för ökad medfinansiering i Samordningsförbundet.

– Kvar är 1 479 000 kronor som blir kvar i kommunstyrelsens förfogande anslag på grund av osäkerheten. Det är bra att ha en försiktig nivå. Vi får titta noga på alla nyanställningar och noggrant prioritera allt som sker.

Oförändrad skatt

Resultatmålet är satt till 7 miljoner kronor och 1,1 miljoner kronor finns i en särskild lönepott. Pengar som ska användas till låglönegrupper men vilka är inte beslutat.

Skattesatsen förblir oförändrad nästa år och ligger på 21.32 procent.

Tre förändringar

Kultur- och fritidsnämnden får en utökad ram med lite drygt en miljon kronor genom att de får ansvaret för utvecklingen av Forsviks industriminne men kommunstyrelsen ska fortsatt ansvara för fastigheterna.

Barn- och utbildningsnämnden tar över hela ansvaret för familjecentralen från årsskiftet och en annan organisationsförändring är att en integrationssamordnare ska anställas som lyder under kommunstyrelsen. Därtill ska både socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden få en integrationshandläggare på 50 procent vardera. Tjänster som fullt ut finansieras med statliga medel.

– Det här är viktiga tjänster och nu gör vi det som var avsett redan förra året. Det blir en tydligare fördelning av de statliga medlen och nu kan vi dammsuga allt då det gäller att eftersöka medel.

Bättre styrning

En del i den granskning som SKL gjorde av kommunen handlade om att ledningen och styrningen behövde bli bättre.

– Vi ska nu stärka kommunstyrelsens tillsynsplikt genom presidiemöten fyra gånger per år. Alla nya verksamheter och anställningar ska anmälas till kommunstyrelsen innan de genomförs.

Mer än i år

2016 års ram är närmare 6,1 miljoner kronor mer än ramen för 2015.

– Den kan upplevas som en snål och stram budget men den är två procent högre jämfört med ram 2015. Vi har bra verksamheter i vår kommun även om den upplevs som pressad av medarbetarna. Det är mänskligt att tycka så och man håller en hög ambitionsnivå. Alla kommunanställda gör ett kanonjobb och de ska ha all heder, säger Peter Lindroth.

  • Anneli Malm