09 nov 2015 06:00

09 nov 2015 06:00

Spikbryggan renoveras

FORSVIK: Arbetet framskrider

Efter många turer har det allmänna önskemålet från Forsviksborna att få en nytillverkad spikbrygga byggd påbörjats.

En liten skylt vid den ”gamla” spikbryggan med texten: Här byggs den nya spikbryggan, har skapat förhoppning om att nu kommer den nya spikbryggan bli till en prydnad för sågdammen och Forsvik. Den gamla bryggan som låg på samma plats hade efter en livstid av cirka 20 år förvandlats till en samling ruttna plankor och såg förfärlig ut, där den fanns vid infarten till Forsviks bruk och samhälle.

Intressant historia

Som så mycket annat i bruksorten har spikbryggan en intressant historia, där den ligger i anslutning till träsliperiet. Till bryggan kom skutor för att lossa och lasta. I modern tid har även passagerarfartygen på kortlinjerna anlöpt den dåvarande spikbryggan. Men i dag ligger intresset på att få en nyrenoverad brygga, något som sker i tre steg. Kommunen som äger bruket och närområdet, där även spikbryggan ingår, har redan rivit den gamla träöverbyggnaden som steg ett.

Materialanskaffning

Som steg två är det materialanskaffning som gäller där kommunen erhållit ekonomiskt stöd från länsstyrelsen till trämaterialet för stenkistor och brygga. Lövsågen som finns på sågverksområdet, som är ett specialsågverk för lövträ, har redan i stort sett allt trämaterial av ek och lärkträ klart för byggnationen.

– Som steg tre i att färdigställa spikbryggan i det historiska snittet, är slutförandet beräknat till 2016. Kommunen står som finansiär för detta steg, där hamnföreningen också finns med som part, berättade fastighetschef Mikael Arthursson, som till sin hjälp har lokala entreprenörer med goda kunskaper i konsten att bygga med rätt material och i rätta dimensioner. Allt för att bryggan skall få den stabilitet och stil, för att bli en prydnad för bruksområdet och samhället, där båtägare och skeppare dessutom får en fin tilläggsplats.

En liten skylt vid den ”gamla” spikbryggan med texten: Här byggs den nya spikbryggan, har skapat förhoppning om att nu kommer den nya spikbryggan bli till en prydnad för sågdammen och Forsvik. Den gamla bryggan som låg på samma plats hade efter en livstid av cirka 20 år förvandlats till en samling ruttna plankor och såg förfärlig ut, där den fanns vid infarten till Forsviks bruk och samhälle.

Intressant historia

Som så mycket annat i bruksorten har spikbryggan en intressant historia, där den ligger i anslutning till träsliperiet. Till bryggan kom skutor för att lossa och lasta. I modern tid har även passagerarfartygen på kortlinjerna anlöpt den dåvarande spikbryggan. Men i dag ligger intresset på att få en nyrenoverad brygga, något som sker i tre steg. Kommunen som äger bruket och närområdet, där även spikbryggan ingår, har redan rivit den gamla träöverbyggnaden som steg ett.

Materialanskaffning

Som steg två är det materialanskaffning som gäller där kommunen erhållit ekonomiskt stöd från länsstyrelsen till trämaterialet för stenkistor och brygga. Lövsågen som finns på sågverksområdet, som är ett specialsågverk för lövträ, har redan i stort sett allt trämaterial av ek och lärkträ klart för byggnationen.

– Som steg tre i att färdigställa spikbryggan i det historiska snittet, är slutförandet beräknat till 2016. Kommunen står som finansiär för detta steg, där hamnföreningen också finns med som part, berättade fastighetschef Mikael Arthursson, som till sin hjälp har lokala entreprenörer med goda kunskaper i konsten att bygga med rätt material och i rätta dimensioner. Allt för att bryggan skall få den stabilitet och stil, för att bli en prydnad för bruksområdet och samhället, där båtägare och skeppare dessutom får en fin tilläggsplats.