10 nov 2015 19:15

10 nov 2015 19:33

Nya avdelningen är klar

KVARNBÄCKEN: Utökning och satsningar på utemiljön

Nytt. Kvarnbäckens förskola har fått en ny avdelning. Nu är all förskoleverksamhet i Mölltorp samlad på ett ställe.

Kvarnbäckens förskola byggdes tidigare ut med en avdelning och nu har ytterligare en avdelning med plats för 20 barn byggts. Ett efterlängtat tillskott dit barnen från förskolan Kopparsjön har flyttat in.

– Vi kommer att kunna öka effektiviseringsgraden nu både vad gäller planering och städ, säger förskolechefen Ulf Ahndersson.

På förskolan finns nu plats för totalt 70 barn och än finns det några vakanser som troligen kommer att fyllas upp under våren.

Sänkt ljudnivån

I den nya avdelningen har man satsat på att ha öppna, ljusa miljöer med fönster både i dörrar och mellan rummen. En annan del är ljuddämpande material, något som uppskattas av personalen.

– Vi trivs bra i de nya lokalerna och det bästa är ljudet, det är stor skillnad, säger personalen på den nya avdelningen Nyckelpigan.

Byggt om

Ljuddämpande åtgärder har genomförts i hela förskolan, det återstår bara en hall.

– Vi har även gjort en ombyggnation av den befintliga avdelningen Fjärilen och köket har fått större yta och en del nya maskiner, säger fastighetschefen Mikael Arthursson.

Utemiljön viktig

En annan del som de har satsat mycket på i samband med utbyggnaden är utemiljön. Nya lekredskap är på plats och man har utökat området mot fotbollsplanen. Eftersom det bestod av sumpmark har de dränerat och fyllt upp med jord. Ett område som ska tas i bruk till våren.

– Utemiljön är viktig och här är mycket nytt. Vi har även planterat träd på småbarnens gård som solskydd och vi har sparat befintliga träd på den nya gården.

Under tisdagen sattes även en markis upp för att få ytterligare solskydd över en altan.

Byggytan är 200 kvadratmeter och souterrängdelen är på 60 kvadratmeter.

– Tack vare souterrängdelen har man nu fått ett rejält förråd för uteleksaker och där ryms även fläktrummet.

I förskolan finns även personalutrymmen något man inte har haft tidigare.

– Det är ett stort lyft. Vi har fått vara väldigt delaktiga i bygget och då blir det bra, säger Ulf Ahndersson.

Kostnaden för ut- och ombyggnationen hamnar på lite drygt 4 miljoner kronor.

Se fler bilder på sla.se

Kvarnbäckens förskola byggdes tidigare ut med en avdelning och nu har ytterligare en avdelning med plats för 20 barn byggts. Ett efterlängtat tillskott dit barnen från förskolan Kopparsjön har flyttat in.

– Vi kommer att kunna öka effektiviseringsgraden nu både vad gäller planering och städ, säger förskolechefen Ulf Ahndersson.

På förskolan finns nu plats för totalt 70 barn och än finns det några vakanser som troligen kommer att fyllas upp under våren.

Sänkt ljudnivån

I den nya avdelningen har man satsat på att ha öppna, ljusa miljöer med fönster både i dörrar och mellan rummen. En annan del är ljuddämpande material, något som uppskattas av personalen.

– Vi trivs bra i de nya lokalerna och det bästa är ljudet, det är stor skillnad, säger personalen på den nya avdelningen Nyckelpigan.

Byggt om

Ljuddämpande åtgärder har genomförts i hela förskolan, det återstår bara en hall.

– Vi har även gjort en ombyggnation av den befintliga avdelningen Fjärilen och köket har fått större yta och en del nya maskiner, säger fastighetschefen Mikael Arthursson.

Utemiljön viktig

En annan del som de har satsat mycket på i samband med utbyggnaden är utemiljön. Nya lekredskap är på plats och man har utökat området mot fotbollsplanen. Eftersom det bestod av sumpmark har de dränerat och fyllt upp med jord. Ett område som ska tas i bruk till våren.

– Utemiljön är viktig och här är mycket nytt. Vi har även planterat träd på småbarnens gård som solskydd och vi har sparat befintliga träd på den nya gården.

Under tisdagen sattes även en markis upp för att få ytterligare solskydd över en altan.

Byggytan är 200 kvadratmeter och souterrängdelen är på 60 kvadratmeter.

– Tack vare souterrängdelen har man nu fått ett rejält förråd för uteleksaker och där ryms även fläktrummet.

I förskolan finns även personalutrymmen något man inte har haft tidigare.

– Det är ett stort lyft. Vi har fått vara väldigt delaktiga i bygget och då blir det bra, säger Ulf Ahndersson.

Kostnaden för ut- och ombyggnationen hamnar på lite drygt 4 miljoner kronor.

Se fler bilder på sla.se

  • Anneli Malm