10 nov 2015 06:00

10 nov 2015 06:00

Tåg, skylt och laddstolpar

MEDBORGARFÖRSLAG: Tre nya förslag på förbättringar

Ett tuff-tuff tåg, namn på kanalscenen och laddstolpar för elbilar är tre nya medborgarförslag.

Ett transportmedel för att underlätta för turister att besöka turistmålen och för kommuninvånarna att ta sig runt i centrala Karlsborg är ett av medborgarförslagen som lämnats in till kommunen.

Nytt transportmedel

Förslagslämnaren vill att det köps eller hyrs in ett tuff-tuff tåg med vagnar som kan utgå från Infocenter och gå utmed Vättern till fästningstorget eller andra aktiviteter eller natursköna platser.

Förslagslämnaren skriver bland annat: Vår stad är flera kilometer lång från söder till norr. Nu byggs nya hus i närheten av Karlsborgs infocenter. Hyresgästerna där och alla övriga boende däromkring kan nyttja tåget för att handla, besöka vänner i andra änden av staden eller ställa sig i turistledet.

Namnge scenen

Samma förslagslämnare tycker att scenen vid kanalen ska namnges med en stor skylt där det står Karlsborgs Göta kanalscen.

Ett sätt att marknadsföra både kommunen och kanalen. Det då scenen får medial uppmärksamhet under sommarhalvåret men även av privatpersoner som fotar. Karlsborg och Göta kanal exponeras då i flera sammanhang. Det skulle även uppmärksammas av de båtfarare som passerar Karlsborg.

Ett förslag som har fått okej av Göta kanalbolaget.

Sätta upp laddstolpar

Ett tredje medborgarförslag handlar om laddstolpar för elbilar.

Förslagslämnaren anser att ett sätt att framtidssäkra Karlsborgs turistnäring är att sätta upp laddstolpar så att elbilsturismen kan ladda sina bilar när de besöker kommunen.

Förslagslämnaren skriver: Att placera Karlsborg på kartan över laddstolpar skulle ge elbilsturister större incitament att välja västsidan av Vättern och besöka Karlsborg.

Enligt förslaget så bör laddstolparna placeras så att de gynnar handeln och turistnäringen i största möjliga mån.

Ett transportmedel för att underlätta för turister att besöka turistmålen och för kommuninvånarna att ta sig runt i centrala Karlsborg är ett av medborgarförslagen som lämnats in till kommunen.

Nytt transportmedel

Förslagslämnaren vill att det köps eller hyrs in ett tuff-tuff tåg med vagnar som kan utgå från Infocenter och gå utmed Vättern till fästningstorget eller andra aktiviteter eller natursköna platser.

Förslagslämnaren skriver bland annat: Vår stad är flera kilometer lång från söder till norr. Nu byggs nya hus i närheten av Karlsborgs infocenter. Hyresgästerna där och alla övriga boende däromkring kan nyttja tåget för att handla, besöka vänner i andra änden av staden eller ställa sig i turistledet.

Namnge scenen

Samma förslagslämnare tycker att scenen vid kanalen ska namnges med en stor skylt där det står Karlsborgs Göta kanalscen.

Ett sätt att marknadsföra både kommunen och kanalen. Det då scenen får medial uppmärksamhet under sommarhalvåret men även av privatpersoner som fotar. Karlsborg och Göta kanal exponeras då i flera sammanhang. Det skulle även uppmärksammas av de båtfarare som passerar Karlsborg.

Ett förslag som har fått okej av Göta kanalbolaget.

Sätta upp laddstolpar

Ett tredje medborgarförslag handlar om laddstolpar för elbilar.

Förslagslämnaren anser att ett sätt att framtidssäkra Karlsborgs turistnäring är att sätta upp laddstolpar så att elbilsturismen kan ladda sina bilar när de besöker kommunen.

Förslagslämnaren skriver: Att placera Karlsborg på kartan över laddstolpar skulle ge elbilsturister större incitament att välja västsidan av Vättern och besöka Karlsborg.

Enligt förslaget så bör laddstolparna placeras så att de gynnar handeln och turistnäringen i största möjliga mån.

  • Anneli Malm