12 nov 2015 16:52

12 nov 2015 16:53

Ny profil med hjälp från allmänheten

KOMMUNEN: Två nya grafiska profiler ska tas fram

Karlsborgs kommun ska ta fram en ny grafisk profil och samtidigt även en symbol som är specifikt för platsen Karlsborg.

– Vi arbetar nu med två spår. Dels ska vi uppgradera och utveckla den grafiska profilen för Karlsborgs kommun. Det ska vara tydligt att det är kommunen som är avsändare när vi till exempel skickar ett beslut, säger kommunikationsstrateg Karin Stattin och tillägger:

– Det enda som är givet är att kommunvapnet kommer att vara kvar.

Platsen Karlsborg

Det andra spåret är en symbol för platsen Karlsborg.

– Det är en grafisk profil som bland andra föreningar och företag kan använda sig av i marknadsföringssyfte ungefär som Hjo har I love Hjo-hjärtat. De här två grafiska profilerna ska harmonisera med varandra men ändå vara fristående.

Den grafiska utformningen ska göras av Karlsborgsföretaget Jennie Linder Design.

– Hon är från Karlsborg och har utbildat sig på Berghs i Stockholm. Det är positivt med ett lokalt företag som även har ett lokalt engagemang.

Hjälp från allmänheten

Projektet leds av Karin som även har hjälp av en arbetsgrupp med tjänstemän. För att ta fram den grafiska symbol som är signifikant för platsen Karlsborg ska man ta hjälp av en fokusgrupp.

– Vi försöker att få ihop en grupp som består av invånare, företagare och föreningar. Hittills har vi bara ett par stycken och vi vill gärna ha in fler. Det är viktigt att alla känner sig delaktiga. De som är intresserade kan anmäla sig på hemsidan eller ringa.

Som en del i arbetet med den grafiska profilen för platsen Karlsborg ska de även genomföra en enkätundersökning som går under namnet Mitt Karlsborg.

– De svar vi får in på den kommer vi att använda som ett kompletterande underlag. Svaren kan ge oss bra ledtrådar om vad invånarna tycker att Karlsborg står för och som vi kan omsätta i ett grafiskt uttryck.

Budgeten för projektet är 200 000 kronor och ambitionen är att de grafiska profilerna ska vara klara att börja användas framåt sommaren.

– Vi kommer inte att slänga allt gammalt utan det kommer att fasas ut. Vore slöseri med pengar annars.

– Vi arbetar nu med två spår. Dels ska vi uppgradera och utveckla den grafiska profilen för Karlsborgs kommun. Det ska vara tydligt att det är kommunen som är avsändare när vi till exempel skickar ett beslut, säger kommunikationsstrateg Karin Stattin och tillägger:

– Det enda som är givet är att kommunvapnet kommer att vara kvar.

Platsen Karlsborg

Det andra spåret är en symbol för platsen Karlsborg.

– Det är en grafisk profil som bland andra föreningar och företag kan använda sig av i marknadsföringssyfte ungefär som Hjo har I love Hjo-hjärtat. De här två grafiska profilerna ska harmonisera med varandra men ändå vara fristående.

Den grafiska utformningen ska göras av Karlsborgsföretaget Jennie Linder Design.

– Hon är från Karlsborg och har utbildat sig på Berghs i Stockholm. Det är positivt med ett lokalt företag som även har ett lokalt engagemang.

Hjälp från allmänheten

Projektet leds av Karin som även har hjälp av en arbetsgrupp med tjänstemän. För att ta fram den grafiska symbol som är signifikant för platsen Karlsborg ska man ta hjälp av en fokusgrupp.

– Vi försöker att få ihop en grupp som består av invånare, företagare och föreningar. Hittills har vi bara ett par stycken och vi vill gärna ha in fler. Det är viktigt att alla känner sig delaktiga. De som är intresserade kan anmäla sig på hemsidan eller ringa.

Som en del i arbetet med den grafiska profilen för platsen Karlsborg ska de även genomföra en enkätundersökning som går under namnet Mitt Karlsborg.

– De svar vi får in på den kommer vi att använda som ett kompletterande underlag. Svaren kan ge oss bra ledtrådar om vad invånarna tycker att Karlsborg står för och som vi kan omsätta i ett grafiskt uttryck.

Budgeten för projektet är 200 000 kronor och ambitionen är att de grafiska profilerna ska vara klara att börja användas framåt sommaren.

– Vi kommer inte att slänga allt gammalt utan det kommer att fasas ut. Vore slöseri med pengar annars.

  • Anneli Malm