13 nov 2015 14:36

13 nov 2015 14:36

Är årets företag 2014

NÄRINGSLIVSFEST: Utmärkelse

Cold Skills AB är årets företag 2014.
– Det är kul att uppmärksammas, säger ägaren Conny Gréus.

I motiveringen stod bland annat: De har höga krav på kvalité både när det gäller leverantörer och samarbetspartner. De jobbar med material och kurser till kunder med extrema behov. Ett företag som växer varje år och har framtiden för sig. Som jobbar lokalt, nationellt och internationellt, har kunder över hela världen.

Säljer klädsystem

Cold Skills startades som en enskild firma 2002 och ombildades till aktiebolag för sex år senare. Butiken ligger i dag vid fästningstorget och de har en webshop.

– Det jag lever mest på är handel med myndigheter och jag är aktiv i hela Europa, främst med klädssystem.

Det handlar om uniformer och utrustning kopplat till det.

Om säkerhet

Conny från Kiruna flyttade till Karlsborg i slutet av 1980-talet och gick en befälsutbildning på FJS. Han arbetade inom försvaret fram till 2005 och var under några år även delaktig i ett säkerhetsbolag.

Mycket av hans utbud är inriktat mot den militära sidan men han vänder sig även till allmänheten som utlandsarbetare, jägare och naturfotografer, bland annat har han haft en fotograf från Discovery som kund.

– Det handlar om säkerhetsmedvetande och efter 20 år i det militära använder jag mig nu av de kunskaperna inom ramen för egen civilverksamhet. Det skapar en trygghet om man har grejer om det händer något.

Extrem outdoor

Han håller även utbildning av den utrustning han säljer.

– Jag säljer inte outdoorgrejer, jag säljer ett koncept och man får hjälp med användningen. Jag utbildar i subartiska och arktiska förhållande och de får lära sig hur kläderna fungerar på riktigt, knep och tips för att klara klädsystemet och att individen ska bli effektivare i en kedja. Det är det som är det roliga.

Utbildningen sker främst på vintern och hålls bland annat på Kebnekaise och han har utbildat i skandinavisk vintertjänst i Canada.

– På Kebnekaise går vi inte den vanliga vägen, utan man får mycket höjd och svettas. Det blir mer allvar kring det då.

På företaget har han en anställd och vid behov ytterligare tre samt hjälp av en ekonomisk konsult.

– Något jag lärt mig från militären är att ensam är inte stark. Vi är ett team som jobbar här och alla gör ett bra jobb. Det gör att företaget växer.

I motiveringen stod bland annat: De har höga krav på kvalité både när det gäller leverantörer och samarbetspartner. De jobbar med material och kurser till kunder med extrema behov. Ett företag som växer varje år och har framtiden för sig. Som jobbar lokalt, nationellt och internationellt, har kunder över hela världen.

Säljer klädsystem

Cold Skills startades som en enskild firma 2002 och ombildades till aktiebolag för sex år senare. Butiken ligger i dag vid fästningstorget och de har en webshop.

– Det jag lever mest på är handel med myndigheter och jag är aktiv i hela Europa, främst med klädssystem.

Det handlar om uniformer och utrustning kopplat till det.

Om säkerhet

Conny från Kiruna flyttade till Karlsborg i slutet av 1980-talet och gick en befälsutbildning på FJS. Han arbetade inom försvaret fram till 2005 och var under några år även delaktig i ett säkerhetsbolag.

Mycket av hans utbud är inriktat mot den militära sidan men han vänder sig även till allmänheten som utlandsarbetare, jägare och naturfotografer, bland annat har han haft en fotograf från Discovery som kund.

– Det handlar om säkerhetsmedvetande och efter 20 år i det militära använder jag mig nu av de kunskaperna inom ramen för egen civilverksamhet. Det skapar en trygghet om man har grejer om det händer något.

Extrem outdoor

Han håller även utbildning av den utrustning han säljer.

– Jag säljer inte outdoorgrejer, jag säljer ett koncept och man får hjälp med användningen. Jag utbildar i subartiska och arktiska förhållande och de får lära sig hur kläderna fungerar på riktigt, knep och tips för att klara klädsystemet och att individen ska bli effektivare i en kedja. Det är det som är det roliga.

Utbildningen sker främst på vintern och hålls bland annat på Kebnekaise och han har utbildat i skandinavisk vintertjänst i Canada.

– På Kebnekaise går vi inte den vanliga vägen, utan man får mycket höjd och svettas. Det blir mer allvar kring det då.

På företaget har han en anställd och vid behov ytterligare tre samt hjälp av en ekonomisk konsult.

– Något jag lärt mig från militären är att ensam är inte stark. Vi är ett team som jobbar här och alla gör ett bra jobb. Det gör att företaget växer.

  • Anneli Malm