13 nov 2015 15:10

13 nov 2015 15:15

Löser platser i grundskolan

KOMMUNEN: Barn- och utbildningsnämnden

Skolgång för asylbarnen ser ut att kunna lösas på ett bra sätt och Strandskolan får troligen nya lokaler till nästa läsår.

Det har kommit många nya barn till Karlsborg den senaste tiden och på det nya asylboendet Unnebo i Undenäs ska det i dagsläget finnas runt 70 barn.

Eftersom nämnden har valt att inte stänga Vätterskolan finns platser för förskolebarnen och nu arbetar man för att bereda plats för grundskolebarnen.

Mölltorp och Forsvik

– Det ser hoppfullt ut och det ser ut som vi ska kunna lösa det, säger barn -och utbildningsnämndens ordförande Staffan Myrsell (M) och tillägger:

– Det är inte spikat än men det kan bli platser både på friskolan i Forsvik och på Mölltorpsskolan.

Två klassrum

Sedan tidigare har Strandskolan flaggat för att de kommer att ha lokalbrist inför läsåret 2016/2017. Elevantalet ökar och nästa år får de ytterligare en parallellklass.

Under detta läsåret har man gjort om IT-salen till ett klassrum men behovet är större än så. Nu finns planer på en baracklösning inför nästa läsår.

– Inget är beslutat än men det lutar åt två klassrum på grund av det ökade barnantalet och det går att få tag i baracker. Vi hittar ingen annan utväg när det nu fattas lokaler och beslut om det tas eventuellt på nästa nämndmöte, säger Staffan Myrsell.

Det har kommit många nya barn till Karlsborg den senaste tiden och på det nya asylboendet Unnebo i Undenäs ska det i dagsläget finnas runt 70 barn.

Eftersom nämnden har valt att inte stänga Vätterskolan finns platser för förskolebarnen och nu arbetar man för att bereda plats för grundskolebarnen.

Mölltorp och Forsvik

– Det ser hoppfullt ut och det ser ut som vi ska kunna lösa det, säger barn -och utbildningsnämndens ordförande Staffan Myrsell (M) och tillägger:

– Det är inte spikat än men det kan bli platser både på friskolan i Forsvik och på Mölltorpsskolan.

Två klassrum

Sedan tidigare har Strandskolan flaggat för att de kommer att ha lokalbrist inför läsåret 2016/2017. Elevantalet ökar och nästa år får de ytterligare en parallellklass.

Under detta läsåret har man gjort om IT-salen till ett klassrum men behovet är större än så. Nu finns planer på en baracklösning inför nästa läsår.

– Inget är beslutat än men det lutar åt två klassrum på grund av det ökade barnantalet och det går att få tag i baracker. Vi hittar ingen annan utväg när det nu fattas lokaler och beslut om det tas eventuellt på nästa nämndmöte, säger Staffan Myrsell.

  • Anneli Malm