13 nov 2015 15:16

13 nov 2015 15:16

När Balkan stod i brand

FÄSTNINGSTEATERN: Bataljonschefen berättar

Ulf Henriksson var inbjuden till Fästningsteatern som föreläsare och berättare om sin tid som bataljonschef i FN tjänst i Bosnien vid tiden när Balkan brann.

Hela Balkanområdet var fyllt av krigshandlingar under 90-talet och FN såg sig tvingad att ta sig an uppgiften att skapa fredliga förhållanden där.

Förfrågan gick ut till bland andra Sverige, Norge och Danmark, om de kunde medverka med en fredsbevarande styrka. Sveriges regering svarade ja på denna förfrågan och bad ÖB att ställa en bataljon soldater till detta uppdrag.

Personal rekryterades

Vid personalrekryteringen fick Ulf Henriksson uppdraget som bataljonschef och fick ta hand om förberedelsen av bataljonen för tjänst på Balkan.

– 800 soldater inklusive officerare hade han till sitt förfogande och det var ett jättearbete att förbereda den fredsbevarande verksamheten, sade Ulf Henriksson, en verksamhet som resulterade i att soldater och material kom till Bosnien efter några månader.

– Vår uppgift var bland annat att säkerhetsställa transportleder och vägar för hjälptransporter in i landet.

Något som visade sig att inte alltid vara en enkel uppgift, även om Ulf till sitt förfogande även fick två kompanier från Danmark och två kompanier från Norge till sin hjälp.

Makt och pengar

– Hade då den svenska insatsen något värde i Bosnien, en fråga som Ulf utan tvekan svarade ja på.

– Det var ett speciellt krig som pågick där nere, sade han, där det etniska och religiösa inslagen fanns i bakgrunden, men makt och pengar var det som styrde kriget. Mängder av rövare och banditer passade också på att plåga befolkningen och de var inte ofarliga för oss.

Att göra skillnad

Riskerna för deltagarna i utlandsuppdrag var också en del i föredraget där många tips och lugnande råd gavs till publiken i fästningsteatern. Många hade erfarenhet av utlandsuppdrag och fick en dialog med Ulf om likheten i uppdragen, ibland annat Afghanistan och kunde verifiera kvällens föreläsning, där känslan att vara till nytta för människor var en viktig del.

Hela Balkanområdet var fyllt av krigshandlingar under 90-talet och FN såg sig tvingad att ta sig an uppgiften att skapa fredliga förhållanden där.

Förfrågan gick ut till bland andra Sverige, Norge och Danmark, om de kunde medverka med en fredsbevarande styrka. Sveriges regering svarade ja på denna förfrågan och bad ÖB att ställa en bataljon soldater till detta uppdrag.

Personal rekryterades

Vid personalrekryteringen fick Ulf Henriksson uppdraget som bataljonschef och fick ta hand om förberedelsen av bataljonen för tjänst på Balkan.

– 800 soldater inklusive officerare hade han till sitt förfogande och det var ett jättearbete att förbereda den fredsbevarande verksamheten, sade Ulf Henriksson, en verksamhet som resulterade i att soldater och material kom till Bosnien efter några månader.

– Vår uppgift var bland annat att säkerhetsställa transportleder och vägar för hjälptransporter in i landet.

Något som visade sig att inte alltid vara en enkel uppgift, även om Ulf till sitt förfogande även fick två kompanier från Danmark och två kompanier från Norge till sin hjälp.

Makt och pengar

– Hade då den svenska insatsen något värde i Bosnien, en fråga som Ulf utan tvekan svarade ja på.

– Det var ett speciellt krig som pågick där nere, sade han, där det etniska och religiösa inslagen fanns i bakgrunden, men makt och pengar var det som styrde kriget. Mängder av rövare och banditer passade också på att plåga befolkningen och de var inte ofarliga för oss.

Att göra skillnad

Riskerna för deltagarna i utlandsuppdrag var också en del i föredraget där många tips och lugnande råd gavs till publiken i fästningsteatern. Många hade erfarenhet av utlandsuppdrag och fick en dialog med Ulf om likheten i uppdragen, ibland annat Afghanistan och kunde verifiera kvällens föreläsning, där känslan att vara till nytta för människor var en viktig del.