13 nov 2015 14:36

13 nov 2015 14:36

Upphäver plan

LÄNSSTYRELSEN: Beslut

Länsstyrelsen har beslutat att upphäva detaljplanen för Södra Hanken.

Byggnadsnämnden i Karlsborg beslutade i september att anta detaljplanen för Södra Hanken. I oktober fattade länsstyrelsen ett beslut om att pröva kommunens antagandebeslut. Orsaken var att det inte gick att utesluta påtaglig skada för totalförsvaret då planen inte säkerställer att inga nya bostäder tillkommer. De menade även att erosionsskyddet utmed Vätternstrand inte säkerställts eller att översvämningsrisken beaktats på ett tillfredställande sätt.

Länsstyrelsen har nu beslutat att upphäva nämndens antagandebeslut. Ett beslut som kan överklagas hos regeringen.

Byggnadsnämnden i Karlsborg beslutade i september att anta detaljplanen för Södra Hanken. I oktober fattade länsstyrelsen ett beslut om att pröva kommunens antagandebeslut. Orsaken var att det inte gick att utesluta påtaglig skada för totalförsvaret då planen inte säkerställer att inga nya bostäder tillkommer. De menade även att erosionsskyddet utmed Vätternstrand inte säkerställts eller att översvämningsrisken beaktats på ett tillfredställande sätt.

Länsstyrelsen har nu beslutat att upphäva nämndens antagandebeslut. Ett beslut som kan överklagas hos regeringen.

  • Anneli Malm