17 nov 2015 13:38

17 nov 2015 13:38

Överklagan om skyltar avslås

FÖRVALTNINGSRÄTTEN: Dom

Överklagan angående upphandlingen av de digitala skyltarna avslås. Det har förvaltningsrätten beslutat.

Kommunen ska nu skriva avtal med det företag som tog hem upphandlingen och avtal för arrende av marken. Därefter ska markarbeten göras och kommunen ska godkänna dimensioneringen av fundament och skyltbärare.

– Därefter är det 16 veckors leveranstid av skyltarna. Vi hoppas att de är uppe till sommaren, säger Anders Johansson tf. kommunchef.

Karlsborgs kommun genomförde en upphandling av de digitala skyltarna. Fyra anbud kom in varav ett inte uppfyllde skallkraven. Det bolag som hade det mest fördelaktiga anbudet vann upphandlingen.

Ett av de övriga bolagen ansökte om överprövning då de ansåg att det bolaget som fick tilldelningen inte uppfyllde skallkravet gällande nätverkskamerans luftfuktighet. Kommunen menade att det aktuella kravet inte fanns i förfrågningsunderlaget.

Förvaltningsrätten slår fast i domen att det inte är ett skallkrav och att kommunen inte brutit mot Lagen om offentlig upphandling.

Kommunen ska nu skriva avtal med det företag som tog hem upphandlingen och avtal för arrende av marken. Därefter ska markarbeten göras och kommunen ska godkänna dimensioneringen av fundament och skyltbärare.

– Därefter är det 16 veckors leveranstid av skyltarna. Vi hoppas att de är uppe till sommaren, säger Anders Johansson tf. kommunchef.

Karlsborgs kommun genomförde en upphandling av de digitala skyltarna. Fyra anbud kom in varav ett inte uppfyllde skallkraven. Det bolag som hade det mest fördelaktiga anbudet vann upphandlingen.

Ett av de övriga bolagen ansökte om överprövning då de ansåg att det bolaget som fick tilldelningen inte uppfyllde skallkravet gällande nätverkskamerans luftfuktighet. Kommunen menade att det aktuella kravet inte fanns i förfrågningsunderlaget.

Förvaltningsrätten slår fast i domen att det inte är ett skallkrav och att kommunen inte brutit mot Lagen om offentlig upphandling.

  • Anneli Malm