20 nov 2015 14:33

20 nov 2015 14:33

Ska hjälpa de nyanlända

EX CORDE: Ny förening

Från hjärtat. Ex Corde är en nystartad förening var syfte är att hjälpa och integrera asylsökande och flyktingar. Samarbete är ledordet.

Under ett års tid har interimsstyrelsen arbetat med att få i gång föreningen Ex Corde vilket betyder från hjärtat och de har nu sin verksamhetsplan klar.

– Än är allt i sin linda men vi ska ha ett informationsmöte den 3 december och målsättningen är att vi ska ha öppet hus i vår lokal dagen efter. Tanken är att få i gång vår kärnverksamhet som är fadderverksamhet och vänpersoner. Då är alla välkomna, Karlsborgare som asylsökande, säger ordförande Leif Spetz.

Bli fadder

De hoppas att de får många medlemmar framöver som vill bidra som volontärer på olika sätt. Ett sätt kan vara att ställa upp som vänperson eller vara en fadderfamilj, för att underlätta integrationen och ge en naturlig väg in i samhället.

– Det kan handla om att träffas och fika, gå en promenad eller laga mat tillsammans.

– Många vill hjälpa till men man vet inte var man ska vända sig. Det här gynnar även Karlsborgarna för man får mycket tillbaka, tillägger Marina Spetz.

Medlemsavgiften är 100 kronor per år och de pengarna omsätts till lokalanpassad hjälp.

En mötesplats

Ex Cordes mötesplats ligger i källarvåningen på Strandvägen 8. Där ska de ha verksamhet av olika slag som svenskundervisning och samhällsorientering. De ska även organisera ett nätverk av olika kompetenser för att ge asylsökande och flyktingar stöd och hjälp som att översätta dokument och hjälpa till med kontakter.

– Vi kommer att ha bemannat här ett antal dagar i veckan då man kan komma hit för att få hjälp, säger Leif Spetz.

Bättre samarbete

En av de viktigaste bitarna för att hjälpen och integrationen ska fungera är samarbete. De hoppas att de tillsammans med övriga frivilligorganisationer ska få igång ett bättre samarbete.

– Mycket händer i kommunen men man vet inte vad. Alla gör bra saker på var sin kant men man har inte något samlat grepp. Kan vi samarbeta över gränserna kan vi effektivisera hjälpen som kommer flyktingarna till godo och det är ju de vi jobbar för. Det skulle även underlätta i kontakter med kommunen och Migrationsverket, man har en kanal in och de behöver inte prata med tio olika föreningar.

Fördel förening

Grunden för föreningen är det arbete som inleddes då Hotell Wettern öppnade som asylboende.

– Den flyktinggruppen som drog i oktober 2013 är mer eller mindre splittrad nu. Man kan heller inte ta emot pengar som privatperson för att göra saker. Är man en förening har man ett organisationsnummer och redovisningsskyldighet och man har ett namn i ryggen när man har kontakt med till exempel Migrationsverket, säger Inga-Lill Johansson.

För allmänheten

Mötet den 3 december hålls på konferenscentret och dit är allmänheten välkomna. Ex Corde berättar om föreningen och hur de tänker arbeta. Deltar gör bland andra kommunen och Migrationsverket som informerar om läget.

I interimsstyrelsen ingår Leif Spetz, Inga-Lill Johansson, Björn Rubenson, Maud Ivehorn, Britt Spetz, Marina Spetz och Jihad Al Kurdi. Efter årsskiftet räknar de med att vara i gång fullt ut och då ska även en ordinarie styrelse ha valts.

Under ett års tid har interimsstyrelsen arbetat med att få i gång föreningen Ex Corde vilket betyder från hjärtat och de har nu sin verksamhetsplan klar.

– Än är allt i sin linda men vi ska ha ett informationsmöte den 3 december och målsättningen är att vi ska ha öppet hus i vår lokal dagen efter. Tanken är att få i gång vår kärnverksamhet som är fadderverksamhet och vänpersoner. Då är alla välkomna, Karlsborgare som asylsökande, säger ordförande Leif Spetz.

Bli fadder

De hoppas att de får många medlemmar framöver som vill bidra som volontärer på olika sätt. Ett sätt kan vara att ställa upp som vänperson eller vara en fadderfamilj, för att underlätta integrationen och ge en naturlig väg in i samhället.

– Det kan handla om att träffas och fika, gå en promenad eller laga mat tillsammans.

– Många vill hjälpa till men man vet inte var man ska vända sig. Det här gynnar även Karlsborgarna för man får mycket tillbaka, tillägger Marina Spetz.

Medlemsavgiften är 100 kronor per år och de pengarna omsätts till lokalanpassad hjälp.

En mötesplats

Ex Cordes mötesplats ligger i källarvåningen på Strandvägen 8. Där ska de ha verksamhet av olika slag som svenskundervisning och samhällsorientering. De ska även organisera ett nätverk av olika kompetenser för att ge asylsökande och flyktingar stöd och hjälp som att översätta dokument och hjälpa till med kontakter.

– Vi kommer att ha bemannat här ett antal dagar i veckan då man kan komma hit för att få hjälp, säger Leif Spetz.

Bättre samarbete

En av de viktigaste bitarna för att hjälpen och integrationen ska fungera är samarbete. De hoppas att de tillsammans med övriga frivilligorganisationer ska få igång ett bättre samarbete.

– Mycket händer i kommunen men man vet inte vad. Alla gör bra saker på var sin kant men man har inte något samlat grepp. Kan vi samarbeta över gränserna kan vi effektivisera hjälpen som kommer flyktingarna till godo och det är ju de vi jobbar för. Det skulle även underlätta i kontakter med kommunen och Migrationsverket, man har en kanal in och de behöver inte prata med tio olika föreningar.

Fördel förening

Grunden för föreningen är det arbete som inleddes då Hotell Wettern öppnade som asylboende.

– Den flyktinggruppen som drog i oktober 2013 är mer eller mindre splittrad nu. Man kan heller inte ta emot pengar som privatperson för att göra saker. Är man en förening har man ett organisationsnummer och redovisningsskyldighet och man har ett namn i ryggen när man har kontakt med till exempel Migrationsverket, säger Inga-Lill Johansson.

För allmänheten

Mötet den 3 december hålls på konferenscentret och dit är allmänheten välkomna. Ex Corde berättar om föreningen och hur de tänker arbeta. Deltar gör bland andra kommunen och Migrationsverket som informerar om läget.

I interimsstyrelsen ingår Leif Spetz, Inga-Lill Johansson, Björn Rubenson, Maud Ivehorn, Britt Spetz, Marina Spetz och Jihad Al Kurdi. Efter årsskiftet räknar de med att vara i gång fullt ut och då ska även en ordinarie styrelse ha valts.

  • Anneli Malm