25 nov 2015 14:35

25 nov 2015 14:35

Karlsborgarna blir fler

STATISTIK: Befolkningen

Efter befolkningstapp under året visar nu siffrorna på en uppgång. Under det tredje kvartalet ökade befolkningen med 43 personer.

Enligt senaste statistiken från Statistiska Centralbyrån, SCB, uppgick Karlsborgs befolkning till 6 769 personer den 30 september. Vilket är en befolkningsökning med 43 personer sedan 1 juli.

21 barn har fötts i kommunen och 16 har avlidit vilket ger ett födelseöverskott med fem personer.

153 har flyttat till kommunen och av dem kommer 65 från länet, 56 från övriga Sverige och 32 från utlandet och 116 personer hade valt att ta sitt bohag och flytta från kommunen.

Under första kvartalet i år minskade befolkningen med 38 personer och under andra kvartalet med 22. Den 30 juni bodde 6 726 personer i Karlsborg. Den 31 december 2014 låg befolkningssiffran på 6 786.

Enligt senaste statistiken från Statistiska Centralbyrån, SCB, uppgick Karlsborgs befolkning till 6 769 personer den 30 september. Vilket är en befolkningsökning med 43 personer sedan 1 juli.

21 barn har fötts i kommunen och 16 har avlidit vilket ger ett födelseöverskott med fem personer.

153 har flyttat till kommunen och av dem kommer 65 från länet, 56 från övriga Sverige och 32 från utlandet och 116 personer hade valt att ta sitt bohag och flytta från kommunen.

Under första kvartalet i år minskade befolkningen med 38 personer och under andra kvartalet med 22. Den 30 juni bodde 6 726 personer i Karlsborg. Den 31 december 2014 låg befolkningssiffran på 6 786.

  • Anneli Malm