26 nov 2015 14:36

26 nov 2015 14:36

Belysning och halkskydd

KOMMUNFULLMÄKTIGE: Motioner

Motioner. KD vill att belysningen på landsbygden ska bli bättre. SD vill att äldre ska få halkskydd.

I en motion till kommunfullmäktige vill Kristdemokraterna att kommunstyrelsen utarbetar riktlinjer för investering i belysning.

Då kommunen består av flera småorter med tät bebyggelse menar KD att belysning av huvudvägen på de mindre orterna är en viktig trivselfaktor som även skapar trygghet samtidigt som det i hög grad påverkar trafiksäkerheten.

De vill att riktlinjer tas fram där det är rimligt att kommunen går in och sätter upp belysning och att klara regler kan skapa likställdhet mellan kommundelarna.

Gratis halkskydd

Sverigedemokraterna motionerar flitigt och de har nu kommit med ytterligare två.

Den ena rör halkskydd för kommuninvånarna som fyllt 65 år. De skriver att det är många fler som dör i halkolyckor än i trafiken. De menar att varje förhindrad halkolycka innebär besparingar i både pengar och lidande.

SD vill att kommunen tillhandahåller halkskydd till skor för alla kommuninvånare som har fyllt 65 år. De beräknar att kostnaden skulle uppgå till mellan 20 000 till 30 000 kronor per år och att ett lämpligt halkskydd skulle tas fram i samarbete med kommunala pensionärsrådet.

Den andra motionen från SD rör förskolan kompassens kök. På förskolan har man tillagat mat på försök vilket har lett till en effektivisering av verksamheten, matsvinnet minskat och barnen äter bättre.

Sverigedemokraterna vill att de rationaliseringsvinster som förskolan har gjort ska kvarstå i verksamheten och användas till kvalitetshöjande åtgärder som ansvarig chef och personalen tillsammans bestämmer.

Under året har 33 motioner lämnats till kommunfullmäktige. 18 kommer från SD, fem från Centerpartiet, fyra från Vänsterpartiet, tre från Folkpartiet och en vardera från treklövern, Kristdemokraterna och Miljöpartiet.

I en motion till kommunfullmäktige vill Kristdemokraterna att kommunstyrelsen utarbetar riktlinjer för investering i belysning.

Då kommunen består av flera småorter med tät bebyggelse menar KD att belysning av huvudvägen på de mindre orterna är en viktig trivselfaktor som även skapar trygghet samtidigt som det i hög grad påverkar trafiksäkerheten.

De vill att riktlinjer tas fram där det är rimligt att kommunen går in och sätter upp belysning och att klara regler kan skapa likställdhet mellan kommundelarna.

Gratis halkskydd

Sverigedemokraterna motionerar flitigt och de har nu kommit med ytterligare två.

Den ena rör halkskydd för kommuninvånarna som fyllt 65 år. De skriver att det är många fler som dör i halkolyckor än i trafiken. De menar att varje förhindrad halkolycka innebär besparingar i både pengar och lidande.

SD vill att kommunen tillhandahåller halkskydd till skor för alla kommuninvånare som har fyllt 65 år. De beräknar att kostnaden skulle uppgå till mellan 20 000 till 30 000 kronor per år och att ett lämpligt halkskydd skulle tas fram i samarbete med kommunala pensionärsrådet.

Den andra motionen från SD rör förskolan kompassens kök. På förskolan har man tillagat mat på försök vilket har lett till en effektivisering av verksamheten, matsvinnet minskat och barnen äter bättre.

Sverigedemokraterna vill att de rationaliseringsvinster som förskolan har gjort ska kvarstå i verksamheten och användas till kvalitetshöjande åtgärder som ansvarig chef och personalen tillsammans bestämmer.

Under året har 33 motioner lämnats till kommunfullmäktige. 18 kommer från SD, fem från Centerpartiet, fyra från Vänsterpartiet, tre från Folkpartiet och en vardera från treklövern, Kristdemokraterna och Miljöpartiet.

  • Anneli Malm