26 nov 2015 16:23

26 nov 2015 16:23

Byte av ordförande i nämnd

BYGGNADSNÄMNDEN

Jonas Davidsson (S) som är byggnadsnämndens ordförande har avsagt sig sitt uppdrag som nämndordförande.

Orsaken till avhoppet uppges vara ändrade arbetsförhållanden men han önskar att fortsätta som ledamot i nämnden.

Förslag på ny ordförande från Socialdemokraterna är Ronny Siderud med tillträde den 1 januari 2016.

Kommunfullmäktige fattar beslut på måndag kväll.

Jonas Davidsson (S) som är byggnadsnämndens ordförande har avsagt sig sitt uppdrag som nämndordförande.

Orsaken till avhoppet uppges vara ändrade arbetsförhållanden men han önskar att fortsätta som ledamot i nämnden.

Förslag på ny ordförande från Socialdemokraterna är Ronny Siderud med tillträde den 1 januari 2016.

Kommunfullmäktige fattar beslut på måndag kväll.