27 nov 2015 13:24

27 nov 2015 13:24

Möte om nytt boende

FORSVIK: Informationskväll

Under veckan var det informationskväll om det nya flyktingboendet i vandrarhemmet i Forsvik

Det nya boendet är ett evakueringsboende på vandrarhemmet med cirka 30 platser, som kommunen lyckats starta.

– Evakueringsboende är en speciell variant av flyktingboende, inte att förväxla med asylboende, sade Peter Lindroth (S) vid informationskvällen.

– Kommunen har huvudansvar för detta boende som är en form av korttidsboende, tills plats finns på ett ordinarie asylboende. Tidigare räknade man att tiden för boendet på evakueringsboende endast gällde några dagar, tills plats kunde ordnas på migrationsverkets asylboende, med eftersom dessa boende är överfulla av asylsökande, kommer många säkert att stanna i Forsvik ganska länge, enligt Peters bedömning.

Migrationsverket med

Även om kommunen ansvarar med bland annat personal finns migrationsverket med som part även i detta boende och under informationskvällen presenterade tre representanter från Migrationsverkets Mariestadskontor arbetet med att ta hand om flyktingkatastrofen som drabbat Sverige.

– Det är en mycket svår uppgift vi har, sade Margareta Johnsson, men vi är tacksamma till Karlsborgs kommun som verkligen ställer upp för oss och de asylsökande, sade hon.

– Just i dag finns det 522 asylsökande i kommunen och även om alla dessa inte kommer att stanna, så är det en jätteuppgift för en kommun av Karlsborgs storlek.

Afghanistan och Syrien

Av de boende i Forsvik kommer huvuddelen från Afghanistan och några från Syrien och Irak, alla med förhoppningen om att få stanna här och bli en del av det svenska samhället. Boendet som har 20 vuxna och 10 barn där Maud Ivehorn har en kommunal halvtidstjänst som jouransvarig, där både daglig tillsyn och sysselsättningsskapande verksamhet ingår.

Varm lunch och middagsmat levereras till boendet medan frukost och kvällsfika ordnas av de boende, så med mathållningen är det välordnat. Många andra evakueringsboenden i landet består av madrasser i gymnastikhallar och industrilokaler, så därför är boendet i Forsvik lite ”lyxigt” enligt Migrationsverket och kan användas längre tid. Avtalet med vandrarhemmet gäller åtta månader framåt, därefter tar turisterna över vandrarhemmet igen.

Sysselsättning

Vad skall då dessa boende syssla med i Forsvik för att få tiden att vara meningsfull.

– Det allra viktigaste är att få studera och lära sig det svenska språket, sade Maud Ivehorn, som har tillgång till studielokal i Brukskontoret. Språket är en viktig nyckel till ingången i det svenska samhället, var ett genomgående tema under informationskvällen, där samtliga aktörer poängterade denna viktiga sysselsättning.

Det nya boendet är ett evakueringsboende på vandrarhemmet med cirka 30 platser, som kommunen lyckats starta.

– Evakueringsboende är en speciell variant av flyktingboende, inte att förväxla med asylboende, sade Peter Lindroth (S) vid informationskvällen.

– Kommunen har huvudansvar för detta boende som är en form av korttidsboende, tills plats finns på ett ordinarie asylboende. Tidigare räknade man att tiden för boendet på evakueringsboende endast gällde några dagar, tills plats kunde ordnas på migrationsverkets asylboende, med eftersom dessa boende är överfulla av asylsökande, kommer många säkert att stanna i Forsvik ganska länge, enligt Peters bedömning.

Migrationsverket med

Även om kommunen ansvarar med bland annat personal finns migrationsverket med som part även i detta boende och under informationskvällen presenterade tre representanter från Migrationsverkets Mariestadskontor arbetet med att ta hand om flyktingkatastrofen som drabbat Sverige.

– Det är en mycket svår uppgift vi har, sade Margareta Johnsson, men vi är tacksamma till Karlsborgs kommun som verkligen ställer upp för oss och de asylsökande, sade hon.

– Just i dag finns det 522 asylsökande i kommunen och även om alla dessa inte kommer att stanna, så är det en jätteuppgift för en kommun av Karlsborgs storlek.

Afghanistan och Syrien

Av de boende i Forsvik kommer huvuddelen från Afghanistan och några från Syrien och Irak, alla med förhoppningen om att få stanna här och bli en del av det svenska samhället. Boendet som har 20 vuxna och 10 barn där Maud Ivehorn har en kommunal halvtidstjänst som jouransvarig, där både daglig tillsyn och sysselsättningsskapande verksamhet ingår.

Varm lunch och middagsmat levereras till boendet medan frukost och kvällsfika ordnas av de boende, så med mathållningen är det välordnat. Många andra evakueringsboenden i landet består av madrasser i gymnastikhallar och industrilokaler, så därför är boendet i Forsvik lite ”lyxigt” enligt Migrationsverket och kan användas längre tid. Avtalet med vandrarhemmet gäller åtta månader framåt, därefter tar turisterna över vandrarhemmet igen.

Sysselsättning

Vad skall då dessa boende syssla med i Forsvik för att få tiden att vara meningsfull.

– Det allra viktigaste är att få studera och lära sig det svenska språket, sade Maud Ivehorn, som har tillgång till studielokal i Brukskontoret. Språket är en viktig nyckel till ingången i det svenska samhället, var ett genomgående tema under informationskvällen, där samtliga aktörer poängterade denna viktiga sysselsättning.