30 nov 2015 22:02

30 nov 2015 22:02

Samlas i turistbolaget

KOMMUNFULLMÄKTIGE: Budgeten väckte debatt och turismen var en av diskussionerna

Budget. Från och med april nästa år tar Karlsborgs Turism AB över all turist- och informationsverksamhet. Det stod klart när den styrande majoritetens budget klubbades igenom.

En stor del av kommunfullmäktiges möte handlade om budgeten för 2016. En del i den är att turistbolaget tar över all verksamhet som rör turist- och besöknäringsfrågor samt turistinformation enligt den styrande majoritetens förslag. I dagsläget är det kommunen som ansvarar för informationen både till turister och till kommuninvånarna och turistbolaget som ansvarar för de kommersiella delarna.

Treklövern ville i sitt budgetförslag att turistbolaget avvecklas och att verksamheten läggs in under kommunen.

Turismen var en fråga som väckte debatt.

– Vi hade två gruppledarträffar och efter det andra skulle det tas fram underlag för hur verksamheten bedrivs och vilka utvecklingsmöjligheter som finns inom den kommunala sidan och på bolagssidan. Jag förväntade mig en ny gruppledarträff där de här underlagen diskuterades . I stället blev det inbakat i budgeten. Min första fråga är vad fungerade bra och vad fungerade inte bra, frågade oppositionsledaren Kjell Sjölund (C).

– Utgångspunkten får vår del är tydligheten om vem som ansvar för turistverksamheten, det här blir en tydligare rollfördelning. Vi hade en tidsgräns till den 30 november då den nya styrelsen för turistbolaget skulle väljas. Är det någon av oss som verkligen tror att vi hade kunnat prata ihop oss? Det spretade tydligt, jag såg ingen möjlighet, svarade kommunalrådet Peter Lindroth (S).

– Den demokratiska processen tog fort och snabbt slut. Jag hoppas att det i framtiden inte går till på det här sättet. Kultur, fritid och turism har mycket gemensamt och bör jobba tillsammans så mycket som möjligt. Vi borde satsa på infocenter, ansåg Inger Larsson (Liberalerna).

– Vi har sett i brev att ni inte har brytt er om personalen och det är tråkigt. Vi anser att turistfrågorna ska ligga under kommunen och inte i ett eget bolag, sa Berith Bohrén (V).

En stor del av kommunfullmäktiges möte handlade om budgeten för 2016. En del i den är att turistbolaget tar över all verksamhet som rör turist- och besöknäringsfrågor samt turistinformation enligt den styrande majoritetens förslag. I dagsläget är det kommunen som ansvarar för informationen både till turister och till kommuninvånarna och turistbolaget som ansvarar för de kommersiella delarna.

Treklövern ville i sitt budgetförslag att turistbolaget avvecklas och att verksamheten läggs in under kommunen.

Turismen var en fråga som väckte debatt.

– Vi hade två gruppledarträffar och efter det andra skulle det tas fram underlag för hur verksamheten bedrivs och vilka utvecklingsmöjligheter som finns inom den kommunala sidan och på bolagssidan. Jag förväntade mig en ny gruppledarträff där de här underlagen diskuterades . I stället blev det inbakat i budgeten. Min första fråga är vad fungerade bra och vad fungerade inte bra, frågade oppositionsledaren Kjell Sjölund (C).

– Utgångspunkten får vår del är tydligheten om vem som ansvar för turistverksamheten, det här blir en tydligare rollfördelning. Vi hade en tidsgräns till den 30 november då den nya styrelsen för turistbolaget skulle väljas. Är det någon av oss som verkligen tror att vi hade kunnat prata ihop oss? Det spretade tydligt, jag såg ingen möjlighet, svarade kommunalrådet Peter Lindroth (S).

– Den demokratiska processen tog fort och snabbt slut. Jag hoppas att det i framtiden inte går till på det här sättet. Kultur, fritid och turism har mycket gemensamt och bör jobba tillsammans så mycket som möjligt. Vi borde satsa på infocenter, ansåg Inger Larsson (Liberalerna).

– Vi har sett i brev att ni inte har brytt er om personalen och det är tråkigt. Vi anser att turistfrågorna ska ligga under kommunen och inte i ett eget bolag, sa Berith Bohrén (V).

  • Anneli Malm