01 dec 2015 12:43

01 dec 2015 12:43

Repövning på Kråk

KRÅK: I försvarets tjänst

120 skyttesoldater utrustade med stridsfordon 90 övar för närvarande intensivt på Kråk för att på kort tid friska upp soldatkunskaperna.

I december förra året fattade regeringen beslut om att ge Försvarsmakten rätt att med tjänstgöringsplikt beordra personal till tjänstgöring för repetitionsutbildning.

Bakgrunden till beslutet är det försämrade omvärldsläget och nödvändigheten att upprätthålla krigsförbandens operativa förmåga.

Skaraborgs regemente (P4) valde då att kalla in 130 skyttesoldater till två veckors repetitionsutbildning ingående i ett mekaniserat skyttekompani utrustat med stridsfordon 90.

Övar på Kråk

Soldaterna ryckte in måndagen den 23 november och övar för närvarande intensivt väpnad strid på Kråks skjutfält både till fots och i vagnar fram till utryckningen den 6 december.

– Redan efter två dagar efter inryckning var det full fart, berättade förbandschefen major Marcus Rosened, som är mycket imponerad av soldaternas vilja att prestera.

– Trots att det har gått uppemot tio år sedan grundutbildningen kom de fort in i tjänsten, infogade utbildningschef Fredrik Karlsson.

– För att bli inkallad är det en gräns på tio år från grundutbildningen och man måste vara krigsplacerad, tillade major Karlsson.

– Allt satt klockrent, berättade en av stridsfordonsförarna senare under dagen.

– Det var bara att starta och köra.

Pressvisningen fortsatte med förberedelser och genomförande av väpnad strid till fots med skarp ammunition där både kulsprutor, pansarskott och rök användes. Dagen avslutades genom att en stridsfordon 90-pluton under högt tempo och kraftfull eldgivning med både kanon och kulspruta nedkämpade en fientlig styrka.

I ett mekaniserat skyttekompani ingår 188 soldater inklusive 30 officerare. Ett stridsfordon 90 har tre mans besättning samt kan medföra maximalt sex skyttesoldater.

I december förra året fattade regeringen beslut om att ge Försvarsmakten rätt att med tjänstgöringsplikt beordra personal till tjänstgöring för repetitionsutbildning.

Bakgrunden till beslutet är det försämrade omvärldsläget och nödvändigheten att upprätthålla krigsförbandens operativa förmåga.

Skaraborgs regemente (P4) valde då att kalla in 130 skyttesoldater till två veckors repetitionsutbildning ingående i ett mekaniserat skyttekompani utrustat med stridsfordon 90.

Övar på Kråk

Soldaterna ryckte in måndagen den 23 november och övar för närvarande intensivt väpnad strid på Kråks skjutfält både till fots och i vagnar fram till utryckningen den 6 december.

– Redan efter två dagar efter inryckning var det full fart, berättade förbandschefen major Marcus Rosened, som är mycket imponerad av soldaternas vilja att prestera.

– Trots att det har gått uppemot tio år sedan grundutbildningen kom de fort in i tjänsten, infogade utbildningschef Fredrik Karlsson.

– För att bli inkallad är det en gräns på tio år från grundutbildningen och man måste vara krigsplacerad, tillade major Karlsson.

– Allt satt klockrent, berättade en av stridsfordonsförarna senare under dagen.

– Det var bara att starta och köra.

Pressvisningen fortsatte med förberedelser och genomförande av väpnad strid till fots med skarp ammunition där både kulsprutor, pansarskott och rök användes. Dagen avslutades genom att en stridsfordon 90-pluton under högt tempo och kraftfull eldgivning med både kanon och kulspruta nedkämpade en fientlig styrka.

I ett mekaniserat skyttekompani ingår 188 soldater inklusive 30 officerare. Ett stridsfordon 90 har tre mans besättning samt kan medföra maximalt sex skyttesoldater.