02 dec 2015 16:06

02 dec 2015 16:06

75 procent av lägenheterna på Strömmen är bokade

KARLSBORGSBOSTÄDER: Strömmen

33 av de 46 lägenheterna bokades vid utlottningen, mer än ett år före inflyttning. Först gick fyrorna på sjunde våning.

Intresset var stort när lägenheterna som är under uppförande på Strömmen började att fördelades. Varje intressent fick välja en numrerad nyckelring som fungerade som lott vid dragningen och de fick i turordning välja den lägenhet de var mest intresserad av. Fick de inte den de ville ha fanns möjlighet att ställa sig i kö för byte.

– Vi har idag ett generationsskifte på villamarknaden och Strömmen gör det möjligt för bland andra villaägare att hitta nytt boende med god tillgänglighet. Effekten blir samtidigt att det kommer finnas ett antal villor till försäljning för barnfamiljer, säger Thomas Niklasson på Karlsborgsbostäder och tillägger:

– Glädjande är också det stora intresse som boende på andra orter har visat, ett antal av lägenheterna kommer att förhyras av nya Karlsborgsinvånare.

Intresset var stort när lägenheterna som är under uppförande på Strömmen började att fördelades. Varje intressent fick välja en numrerad nyckelring som fungerade som lott vid dragningen och de fick i turordning välja den lägenhet de var mest intresserad av. Fick de inte den de ville ha fanns möjlighet att ställa sig i kö för byte.

– Vi har idag ett generationsskifte på villamarknaden och Strömmen gör det möjligt för bland andra villaägare att hitta nytt boende med god tillgänglighet. Effekten blir samtidigt att det kommer finnas ett antal villor till försäljning för barnfamiljer, säger Thomas Niklasson på Karlsborgsbostäder och tillägger:

– Glädjande är också det stora intresse som boende på andra orter har visat, ett antal av lägenheterna kommer att förhyras av nya Karlsborgsinvånare.

  • Anneli Malm