03 dec 2015 15:08

03 dec 2015 15:08

16 för, 11 emot och tre avstod vid voteringen

FULLMÄKTIGE

Treklöverns förslag till budget 2016 innehöll bland annat en del tillägg på investeringssida med en renovering av Stenbryggan på 4,5 miljoner kronor, bygga ett stall i Mölltorp och 11 miljoner kronor för att få i gång byggnationen i parkenområdet.

– Säljer vi 20 tomter där är investeringen hemma, sa oppositionsrådet Kjell Sjölund (C).

En del av diskussionerna på mötet handlade om att avsätta 250 000 kronor för en studieresa för elever i årskurs nio till Auschwitz som Treklövern ville. Majoriteten ville avvakta tills motionen som ligger till grund är färdigbehandlad och det finns ett underlag.

Det var slutligen majoritetens budget som röstades igenom med 16 för och 11 emot. Sverigedemokraternas tre ledamöter avstod från att rösta och Miljöpartiet hade ingen ledamot närvarande. Vänsterpartiet ville höja skatten med 50 öre men den blir oförändrad under 2016.

– Säljer vi 20 tomter där är investeringen hemma, sa oppositionsrådet Kjell Sjölund (C).

En del av diskussionerna på mötet handlade om att avsätta 250 000 kronor för en studieresa för elever i årskurs nio till Auschwitz som Treklövern ville. Majoriteten ville avvakta tills motionen som ligger till grund är färdigbehandlad och det finns ett underlag.

Det var slutligen majoritetens budget som röstades igenom med 16 för och 11 emot. Sverigedemokraternas tre ledamöter avstod från att rösta och Miljöpartiet hade ingen ledamot närvarande. Vänsterpartiet ville höja skatten med 50 öre men den blir oförändrad under 2016.