03 dec 2015 15:56

03 dec 2015 15:56

Åtal dröjer i drogärende

UNDENÄS: Två försattes på fri fot

Två av de fem män som varit häktade sedan i början av november misstänkta för grovt narkotikabrott har försatts på fri fot. Men misstankarna mot dem kvarstår.

I början av november avslöjade polisen en omfattande cannabisodling i en industrilokal i Undenäs.

I samband med detta greps och anhölls sex män misstänkta för grovt narkotikabrott under en period fram till den dagen de greps.

Gripandet skedde i samarbete mellan polisen i Skaraborg och polisen i Jönköping. Efter tillslaget genomfördes en teknisk undersökning i de aktuella lokalerna.

Innan häktningsförhandlingen i Skaraborgs tingsrätt i Skövde försattes en av de sex på fri fot.

Övriga fem, hemmahörande i Småland, har varit häktade sedan den 5 och 6 november. Ytterligare en man har därefter häktats i ärendet, åtalstiden för honom går ut i nästa vecka.

Åtalet mot de fem männen skulle kommit på torsdagen, men kammaråklagare Jenny Karlsson begärde och förlängd åtalstid gällande tre av männen till och med den 17 december.

Detta gick de med på utan att omhäktningsförhandling behövde hållas.

Åklagaren framförde i sin framställan om förlängd åtalstid till tingsrätten i Skövde att förundersökningen inte är klar.

Det behövs enligt åklagaren bland annat tid för fler förhör med de misstänkta och andra personer. Analyser inväntas också.

Jenny Karlsson beslutade också under torsdagen att två av de tidigare häktade, födda 1986, skulle försättas på fri fot. Men enligt uppgift är de två fortfarande misstänkta i ärendet.

I början av november avslöjade polisen en omfattande cannabisodling i en industrilokal i Undenäs.

I samband med detta greps och anhölls sex män misstänkta för grovt narkotikabrott under en period fram till den dagen de greps.

Gripandet skedde i samarbete mellan polisen i Skaraborg och polisen i Jönköping. Efter tillslaget genomfördes en teknisk undersökning i de aktuella lokalerna.

Innan häktningsförhandlingen i Skaraborgs tingsrätt i Skövde försattes en av de sex på fri fot.

Övriga fem, hemmahörande i Småland, har varit häktade sedan den 5 och 6 november. Ytterligare en man har därefter häktats i ärendet, åtalstiden för honom går ut i nästa vecka.

Åtalet mot de fem männen skulle kommit på torsdagen, men kammaråklagare Jenny Karlsson begärde och förlängd åtalstid gällande tre av männen till och med den 17 december.

Detta gick de med på utan att omhäktningsförhandling behövde hållas.

Åklagaren framförde i sin framställan om förlängd åtalstid till tingsrätten i Skövde att förundersökningen inte är klar.

Det behövs enligt åklagaren bland annat tid för fler förhör med de misstänkta och andra personer. Analyser inväntas också.

Jenny Karlsson beslutade också under torsdagen att två av de tidigare häktade, födda 1986, skulle försättas på fri fot. Men enligt uppgift är de två fortfarande misstänkta i ärendet.