03 dec 2015 12:37

03 dec 2015 12:37

Motverka utanförskap

LIONS: Pengar till barn och unga

Lions i Karlsborg har skänkt 20 000 kronor till skolsköterskan. Pengar som ska användas till att motverka utanförskap.

Pengarna är riktade till barn som går på låg- och mellanstadiet i Karlsborg .

– Skolsköterskan når ut till väldigt många och vi får en länk in. Det är svårt för oss att hitta de individer som behöver hjälp och det här är ett sätt att komma runt tystnadsplikten, säger Per- Arne Andersson som tillsammans med Lasse Krans och Ann Backlund från Lions överlämnade checken till skolsköterskan Anna-Karin Mellring.

Ser behovet

Pengarna sätts in på ett konto som skolsköterskan kan disponera fritt över för att kunna ge hjälp där det behövs.

– Det här är jättebra för behovet finns. Jag kommer att göra bedömningar tillsammans med pedagogerna och kuratorn och jag kommer inte redovisa vilka som får hjälp, säger Anna- Karin Mellring.

Syftet med pengarna är att motverka utanförskap bland barn och ungdomar och de kan användas till olika saker.

– Pengarna kan till exempel gå till gympaskor, glasögon eller till medlemsavgiften till föreningar.

Pengarna delas ut i form av presentkort eller genom betalning av en faktura.

En tredje del av det som Lions samlar in återgår till kommunen. Det är första gången som Lions i Karlsborg skänker pengar via skolsköterskan men tanken är att det ska fortsätta framöver.

Pengarna är riktade till barn som går på låg- och mellanstadiet i Karlsborg .

– Skolsköterskan når ut till väldigt många och vi får en länk in. Det är svårt för oss att hitta de individer som behöver hjälp och det här är ett sätt att komma runt tystnadsplikten, säger Per- Arne Andersson som tillsammans med Lasse Krans och Ann Backlund från Lions överlämnade checken till skolsköterskan Anna-Karin Mellring.

Ser behovet

Pengarna sätts in på ett konto som skolsköterskan kan disponera fritt över för att kunna ge hjälp där det behövs.

– Det här är jättebra för behovet finns. Jag kommer att göra bedömningar tillsammans med pedagogerna och kuratorn och jag kommer inte redovisa vilka som får hjälp, säger Anna- Karin Mellring.

Syftet med pengarna är att motverka utanförskap bland barn och ungdomar och de kan användas till olika saker.

– Pengarna kan till exempel gå till gympaskor, glasögon eller till medlemsavgiften till föreningar.

Pengarna delas ut i form av presentkort eller genom betalning av en faktura.

En tredje del av det som Lions samlar in återgår till kommunen. Det är första gången som Lions i Karlsborg skänker pengar via skolsköterskan men tanken är att det ska fortsätta framöver.

  • Anneli Malm