03 dec 2015 15:10

03 dec 2015 15:10

Någon att prata med på rasterna

CARL JOHANSKOLAN: Elevcoacher

De finns tillgängliga under rasterna och de är ett bra stöd för de som vill prata. Utan elevcoacherna skulle skolan få problem enligt rektorn.

Maja Mellring och Gideon Gegerfelt är Carl Johanskolans elevcoacher. De finns med på rasterna för att motverka skolk, mobbing och rasism men också vara en förebild som eleverna kan vända sig till om de behöver prata. Finns det behov kan de även vara med som stöttning under lektionerna.

– Det handlar om att bygga upp ett förtroende. Vi umgås mycket, spelar spel och finns till för de unga. Vi pratar även mycket både om det vardagliga och om det som är jobbigt. Många känner att de inte vill öppna sig för vuxna men vi är mittemellan, unga vuxna, säger Maja Mellring.

– Kan man göra något för någon så är det stort.

”Någon att vara med”

Gideon är även engagerad på fritiden och tar med elever för att spela badminton och gymma. För en annan del i deras målsättning är att verka för en meningsfull fritid.

Alexandra Potoczniak och Maja Jernetz går i nian och de uppskattar Majas och Gideons närvaro på skolan.

– De är jättebra, de hittar på grejer och man kan prata med dem om man inte har någon att vara med på rasten. Maja har även hjälpt oss att få igenom våra idéer och att få saker att hända, säger de.

Få problem

Rektorn Katrin Thomas tycker att det är bra att elevcoacherna finns på skolan.

– Skulle de inte vara kvar då skulle vi få problem. Det behövs många vuxna på skolan, eleverna har mycket frågor på många plan. Vuxenkontakten är otroligt viktig och vi har inte de resurserna.

Ungdomsprojektet i Karlsborgs kommun inleddes 2010.

– Elevcoacherna ska finnas till för eleverna och vår målsättning är att alltid ha två, helst en kille och en tjej för att rikta oss till olika grupper av elever, säger ordförande Anders Carlsson.

Det är en fristående förening och de är i behov av bidrag för att kunna fortsätta projektet. I dag bidrar privata företag, kyrkor och en del privatpersoner bland annat.

– Vi har gjort en skrivelse till kommunen och äskat pengar och hoppas att vi kan få en grundplåt månadsvis under 2016, säger Daniel Kindbom som är projektledare.

Deras kostnad per månad för elevcoacherna är 22 000 kronor.

Maja Mellring och Gideon Gegerfelt är Carl Johanskolans elevcoacher. De finns med på rasterna för att motverka skolk, mobbing och rasism men också vara en förebild som eleverna kan vända sig till om de behöver prata. Finns det behov kan de även vara med som stöttning under lektionerna.

– Det handlar om att bygga upp ett förtroende. Vi umgås mycket, spelar spel och finns till för de unga. Vi pratar även mycket både om det vardagliga och om det som är jobbigt. Många känner att de inte vill öppna sig för vuxna men vi är mittemellan, unga vuxna, säger Maja Mellring.

– Kan man göra något för någon så är det stort.

”Någon att vara med”

Gideon är även engagerad på fritiden och tar med elever för att spela badminton och gymma. För en annan del i deras målsättning är att verka för en meningsfull fritid.

Alexandra Potoczniak och Maja Jernetz går i nian och de uppskattar Majas och Gideons närvaro på skolan.

– De är jättebra, de hittar på grejer och man kan prata med dem om man inte har någon att vara med på rasten. Maja har även hjälpt oss att få igenom våra idéer och att få saker att hända, säger de.

Få problem

Rektorn Katrin Thomas tycker att det är bra att elevcoacherna finns på skolan.

– Skulle de inte vara kvar då skulle vi få problem. Det behövs många vuxna på skolan, eleverna har mycket frågor på många plan. Vuxenkontakten är otroligt viktig och vi har inte de resurserna.

Ungdomsprojektet i Karlsborgs kommun inleddes 2010.

– Elevcoacherna ska finnas till för eleverna och vår målsättning är att alltid ha två, helst en kille och en tjej för att rikta oss till olika grupper av elever, säger ordförande Anders Carlsson.

Det är en fristående förening och de är i behov av bidrag för att kunna fortsätta projektet. I dag bidrar privata företag, kyrkor och en del privatpersoner bland annat.

– Vi har gjort en skrivelse till kommunen och äskat pengar och hoppas att vi kan få en grundplåt månadsvis under 2016, säger Daniel Kindbom som är projektledare.

Deras kostnad per månad för elevcoacherna är 22 000 kronor.

  • Anneli Malm