03 dec 2015 15:58

03 dec 2015 15:58

Nya namn i nämnderna

FULLMÄKTIGE

Kommunfullmäktige valde Ronny Siderud (S) som ny ordförande i byggnadsnämnden från årsskiftet.

Han ersätter Jonas Davidsson.

Torbjörn Colling (M) blir ny ledamot i kommunstyrelsen och Johan Persson (M) i kultur- och fritidsnämnden. De ersätter Susanne Böttiger. Elin Björserud (S) är ny ersättare i kommunstyrelsen efter Stig Carlsson och Lina Davdisson (S) efterträder Inger Andersson Hultin som ersättare i kultur- och fritidsnämnden.

Han ersätter Jonas Davidsson.

Torbjörn Colling (M) blir ny ledamot i kommunstyrelsen och Johan Persson (M) i kultur- och fritidsnämnden. De ersätter Susanne Böttiger. Elin Björserud (S) är ny ersättare i kommunstyrelsen efter Stig Carlsson och Lina Davdisson (S) efterträder Inger Andersson Hultin som ersättare i kultur- och fritidsnämnden.