04 dec 2015 11:56

04 dec 2015 11:56

Nybildade Ex Corde informerade

KARLSBORG: Informationskväll

Under veckan inbjöd Ex Corde till en informationskväll för allmänhet, frirvillig- organisationer, företagare, politiker och tjänstemän på kommunen, angående asyl och integrationsarbete i Karlsborgs kommun.

Namnet Ex Corde betyder Från hjärtat på latin och den nybildade föreningen såg det som en bra beteckning, på den verksamhet som föreningen önskar bedriva. Föreningen som har funnits under det senaste året som flyktinggrupp i oorganiserad form, men har nu fått fast form med organisationsnummer och allt. Ordförande är Leif Spetz som också presenterade föreningens arbetsuppgifter och höll i informationskvällen.

– Att hjälpa asylsökande med olika frågor när de kommer till ett nytt land, är en av Ex Cordes uppgifter, liksom att vara ett komplement till övriga frivilligorganisationer, sade Leif Spetz, som också presenterade en ny mötesplats vid Strandvägen.

Migrationsverkets Ole Guldahl presenterade migrationsverkets syn på asylrätt med mera och kommunalrådet Peter Lindroth såg frivilligorganisationerna som ett viktigt stöd i kommunens gigantiska uppgift. Med under kvällen fanns också familjen Kraien från Syrien som tackade för all hjälp från Ex Cordes medlemmar.

Namnet Ex Corde betyder Från hjärtat på latin och den nybildade föreningen såg det som en bra beteckning, på den verksamhet som föreningen önskar bedriva. Föreningen som har funnits under det senaste året som flyktinggrupp i oorganiserad form, men har nu fått fast form med organisationsnummer och allt. Ordförande är Leif Spetz som också presenterade föreningens arbetsuppgifter och höll i informationskvällen.

– Att hjälpa asylsökande med olika frågor när de kommer till ett nytt land, är en av Ex Cordes uppgifter, liksom att vara ett komplement till övriga frivilligorganisationer, sade Leif Spetz, som också presenterade en ny mötesplats vid Strandvägen.

Migrationsverkets Ole Guldahl presenterade migrationsverkets syn på asylrätt med mera och kommunalrådet Peter Lindroth såg frivilligorganisationerna som ett viktigt stöd i kommunens gigantiska uppgift. Med under kvällen fanns också familjen Kraien från Syrien som tackade för all hjälp från Ex Cordes medlemmar.

  • Lennart Strömberg