07 dec 2015 15:06

07 dec 2015 15:06

Två medborgarförslag

DEKORATION: Vill ha annan rondellutsmyckning

Sommaren 2016 räknar Karlsborgs kommun med att kunna inviga den nya utsmyckningen i norra rondellen vid infarten till Karlsborg. Det aktuella förslaget att skapa en båtskulptur utifrån Folke Dahlbergs ritning får nu konkurens från två nya medborgarförslag.

Efter ett medborgarförslag om att utsmycka rondellen vid norra infarten till Karlsborg gav Kultur- och fritidsförvaltningen uppdraget åt Folke Dahlberg sällskapet att ta fram en ritning på en vätternsnipa i naturlig storlek. En båt som var ritad av Folke Dahlberg och är anpassad för Vätterns specifika förutsättningar. Kultur- och fritidsnämnden kommer äska mellan 200 000 och 300 00 kronor i investeringsbidrag till år 2016 för konstruktion och installation av konstverket.

Optisk fotograf

Under hösten har dock två nya medborgarförslag kommit in med alternativa utsmyckningar. Det ena förslaget skulle innebära att en så kallad optisk telegraf, en slags föregångare till dagens telekommunikationssystem. Med hjälp av luckor med bokstäver och siffror gick det skapa olika budskaps som gick att se på långt håll. Förslagslämnaren menar att det skulle kunna vara ett komplement till de kommunikationstekniker som används i kommunen genom årens lopp som exempelvis brevduvor, radiostation och brevbefordran. Ett budskap som hälsningen ”välkommen” skulle kunna vara synligt på 500-600 meters håll.

Räddade Forsvik

Det andra förslaget är att på något sätt porträtterade den bortgångne Lars Bergström. Enligt förslaget är det många som tycker att mannen som räddade Forsviks bruk borde hedras.

– Det är han värd efter allt jobb som han lade ner i Forsvik, avlutas förslaget.

Efter ett medborgarförslag om att utsmycka rondellen vid norra infarten till Karlsborg gav Kultur- och fritidsförvaltningen uppdraget åt Folke Dahlberg sällskapet att ta fram en ritning på en vätternsnipa i naturlig storlek. En båt som var ritad av Folke Dahlberg och är anpassad för Vätterns specifika förutsättningar. Kultur- och fritidsnämnden kommer äska mellan 200 000 och 300 00 kronor i investeringsbidrag till år 2016 för konstruktion och installation av konstverket.

Optisk fotograf

Under hösten har dock två nya medborgarförslag kommit in med alternativa utsmyckningar. Det ena förslaget skulle innebära att en så kallad optisk telegraf, en slags föregångare till dagens telekommunikationssystem. Med hjälp av luckor med bokstäver och siffror gick det skapa olika budskaps som gick att se på långt håll. Förslagslämnaren menar att det skulle kunna vara ett komplement till de kommunikationstekniker som används i kommunen genom årens lopp som exempelvis brevduvor, radiostation och brevbefordran. Ett budskap som hälsningen ”välkommen” skulle kunna vara synligt på 500-600 meters håll.

Räddade Forsvik

Det andra förslaget är att på något sätt porträtterade den bortgångne Lars Bergström. Enligt förslaget är det många som tycker att mannen som räddade Forsviks bruk borde hedras.

– Det är han värd efter allt jobb som han lade ner i Forsvik, avlutas förslaget.

  • Anna Leijon