08 dec 2015 16:13

08 dec 2015 16:14

Behöver bygga bostäder

BOSTADSMARKNAD: Svårt att möta behovet till 2025

De senaste fem åren har det i genomsnitt byggts sju nya bostäder per år i Karlsborgs kommun. Fram till 2025 behöver den siffran ökas till 22 bostäder per år, alltså 222 bostäder.

Att bygga nya bostäder är en viktig del för att landets kommuner ska kunna utvecklas i en hållbar riktning med hänsyn till sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter. Det menar i Länsstyrelsen i sin senaste rapport Bostadsbehov, planeringsläge och bostadsbyggande i Västra Götalands län.

I hela Västra Götaland kommer det fram till 2025 behöva byggas 73 000 nya bostäder. Merparten av dessa, 54 000, förväntas behövas i Göteborg, men 222 av dem kommer behövas i Karlsborg. Detta innebär att det varje år de kommande tio åren kommer att behöva byggas 22 bostäder.

– Jag känner mig tveksam till att det skulle vara så många, men det kan säkert vara rimligt, säger Mikael Håkansson, VD på Karlsborgsbostäder.

Han tror att kommunen har goda möjligheter att nå målen, om det behövs.

– Vi håller på att bygga 50 bostäder just nu och sedan har vi bara 170 kvar, men vi bygger ju ingenting om vi inte känner att trycket finns.

Länsstyrelsen menar att det kan bli svårt att nå målet eftersom kommunen inte har några bostäder i detaljplanerna som varit på samråd.

– Vi fick en detaljplan på 20 bostäder klar i september och vi kan nog sammanlagt bygga 75 bostäder fram till 2018, menar Håkansson.

Länsstyrelsen påpekar att kommunen visserligen har en ny översiktsplan, men den saknar riktlinjer för bostadsförsörjningen.

– Det kanske kan stämma, men vi har väldigt nära dialog med kommunen i det avseendet, menar han.

Länsstyrelsen menar även att det är svårt att beräkna hur stor behovet av nya bostäder kommer vara eftersom Försvarsmakten har sin verksamhet i kommunen. Detta innebära att många av de som efterfrågor bostad väljer att fortfarande vara skrivna i sin hemkommun.

– Många av de försvarsanställda bor ju på kasernen och skulle det inte göra det, så skulle det vara uppåt 400 ny bostäder som behövs, avslutar Mikael Håkansson.

Att bygga nya bostäder är en viktig del för att landets kommuner ska kunna utvecklas i en hållbar riktning med hänsyn till sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter. Det menar i Länsstyrelsen i sin senaste rapport Bostadsbehov, planeringsläge och bostadsbyggande i Västra Götalands län.

I hela Västra Götaland kommer det fram till 2025 behöva byggas 73 000 nya bostäder. Merparten av dessa, 54 000, förväntas behövas i Göteborg, men 222 av dem kommer behövas i Karlsborg. Detta innebär att det varje år de kommande tio åren kommer att behöva byggas 22 bostäder.

– Jag känner mig tveksam till att det skulle vara så många, men det kan säkert vara rimligt, säger Mikael Håkansson, VD på Karlsborgsbostäder.

Han tror att kommunen har goda möjligheter att nå målen, om det behövs.

– Vi håller på att bygga 50 bostäder just nu och sedan har vi bara 170 kvar, men vi bygger ju ingenting om vi inte känner att trycket finns.

Länsstyrelsen menar att det kan bli svårt att nå målet eftersom kommunen inte har några bostäder i detaljplanerna som varit på samråd.

– Vi fick en detaljplan på 20 bostäder klar i september och vi kan nog sammanlagt bygga 75 bostäder fram till 2018, menar Håkansson.

Länsstyrelsen påpekar att kommunen visserligen har en ny översiktsplan, men den saknar riktlinjer för bostadsförsörjningen.

– Det kanske kan stämma, men vi har väldigt nära dialog med kommunen i det avseendet, menar han.

Länsstyrelsen menar även att det är svårt att beräkna hur stor behovet av nya bostäder kommer vara eftersom Försvarsmakten har sin verksamhet i kommunen. Detta innebära att många av de som efterfrågor bostad väljer att fortfarande vara skrivna i sin hemkommun.

– Många av de försvarsanställda bor ju på kasernen och skulle det inte göra det, så skulle det vara uppåt 400 ny bostäder som behövs, avslutar Mikael Håkansson.

  • Anna Leijon