08 dec 2015 16:08

08 dec 2015 16:08

Lägger mest på skolmat i länet

SKOLAN: På andra plats i hela landet

Karlsborgs kommun är den kommunen i hela landet som lägger näst mest pengar på skolmaten och den toppar listan i Västra Götalandslän.

LRF Mjölk, som tagit över efter Skolmatens vänner, har genomfört den årliga kartläggningen över hur mycket en skollunch kostar i landets kommuner. Karlsborg är en av de kommuner som spenderar mest pengar på skolbarnens mat i hela landet.

– Det låter ju positivt att vi prioriterar bra mat till våra barn, säger Ingegerd Eklund som är kostchef på Haganäsets centralkök.

Näst bäst

Näst efter Älmhults kommun som spenderar 13,90 kronor på sina skolluncher så är Karlsborg bäst i landet på att prioritera skolmaten. Snittkostnaden på för en lunch vid kommunens skolor ligger på 13,30. Karlsborg följs tätt efter Piteå kommun i Norrbottenslän som betalar 13,27 kronor för sina luncher.

Råvarukostnad

Enlig kartläggningen menar kostchefer som uttalat sig att ett högt pris per lunch inte nödvändigtvis måste betyda bättre mat.

– Man kan ha en råvarukostnad i det lägre spannet men med hög egen förädling och ha betydligt trevligare måltider än om man satsar på dyra helfabrikat och mindre på kockar i köken, säger Jens Vikingsson, som är kostchef i Tingsryds kommun till LRF.

Från grunden

Detta är ett uttalade som Ingegerd håller med om.

– Vi försöker laga så mycket som möjligt från grunden och tycker själva att vi serverar bra mat.

LRF Mjölk, som tagit över efter Skolmatens vänner, har genomfört den årliga kartläggningen över hur mycket en skollunch kostar i landets kommuner. Karlsborg är en av de kommuner som spenderar mest pengar på skolbarnens mat i hela landet.

– Det låter ju positivt att vi prioriterar bra mat till våra barn, säger Ingegerd Eklund som är kostchef på Haganäsets centralkök.

Näst bäst

Näst efter Älmhults kommun som spenderar 13,90 kronor på sina skolluncher så är Karlsborg bäst i landet på att prioritera skolmaten. Snittkostnaden på för en lunch vid kommunens skolor ligger på 13,30. Karlsborg följs tätt efter Piteå kommun i Norrbottenslän som betalar 13,27 kronor för sina luncher.

Råvarukostnad

Enlig kartläggningen menar kostchefer som uttalat sig att ett högt pris per lunch inte nödvändigtvis måste betyda bättre mat.

– Man kan ha en råvarukostnad i det lägre spannet men med hög egen förädling och ha betydligt trevligare måltider än om man satsar på dyra helfabrikat och mindre på kockar i köken, säger Jens Vikingsson, som är kostchef i Tingsryds kommun till LRF.

Från grunden

Detta är ett uttalade som Ingegerd håller med om.

– Vi försöker laga så mycket som möjligt från grunden och tycker själva att vi serverar bra mat.

  • Anna Leijon