08 dec 2015 14:08

08 dec 2015 14:08

Vill ta grepp om PFAS-ämnen

POLITIK: Centern vill flottiljområdet blir ett försöksprojekt

Karlsborg ska få till stånd ett samlat nationellt grepp om PFAS-ämnen och göra flottiljområdet till ett försöksprojekt för sanering för att öka kunskap. Det föreslår Centerpartiet i en motion till kommunfullmäktige.

Flottiljens användande av giftigt släckskum har starkt förorenat de två brandövningsplatser som de använt sig av. Perfluoroktansulfonsyra, PFOS, som finns i skummet har gjort att områdena är förorenade med Poly- och Perfluorinerade alkylsubstanser, så kallade PFAS-ämnen. Det menar Centerpartiet i en motion till kommunfullmäktige.

Oroande halter

Ämnena har identifierats som farliga för både hälsa och miljö och i sin motion skriver Centern att halterna som uppmätts i Bottensjön och Vätten är oroande. Många av de förorenade områdena finns på försvarets anläggningar men även vid civila brandövningsplatser, flygplatser och industrier. Partiet ger Försvarsmakten beröm för att på ett bra sätt ha tagit fram underlag för en kommande rapport och menar att nästa steg är att få till en nationell samverkan för att reda ut hur saneringen ska utföras.

Nationellt grepp

Centerpariet yrkar därför på att ett nationellt grepp tas om PFAS-ämnen, att nationella resurser tillförs och att flottiljområdet blir ett försöksprojekt för sanering för att öka kunskap.

Flottiljens användande av giftigt släckskum har starkt förorenat de två brandövningsplatser som de använt sig av. Perfluoroktansulfonsyra, PFOS, som finns i skummet har gjort att områdena är förorenade med Poly- och Perfluorinerade alkylsubstanser, så kallade PFAS-ämnen. Det menar Centerpartiet i en motion till kommunfullmäktige.

Oroande halter

Ämnena har identifierats som farliga för både hälsa och miljö och i sin motion skriver Centern att halterna som uppmätts i Bottensjön och Vätten är oroande. Många av de förorenade områdena finns på försvarets anläggningar men även vid civila brandövningsplatser, flygplatser och industrier. Partiet ger Försvarsmakten beröm för att på ett bra sätt ha tagit fram underlag för en kommande rapport och menar att nästa steg är att få till en nationell samverkan för att reda ut hur saneringen ska utföras.

Nationellt grepp

Centerpariet yrkar därför på att ett nationellt grepp tas om PFAS-ämnen, att nationella resurser tillförs och att flottiljområdet blir ett försöksprojekt för sanering för att öka kunskap.

  • Anna Leijon