09 dec 2015 17:18

09 dec 2015 17:18

Drar nya riktlinjer

POLITIK: Socialnämnden beslutar om ersättningsnivå för ensamkommande

Släktingar som agerar familjehem åt ensamkommande flyktingbarn får samma ersättning som vanliga familjehem. Det beslutade Socialnämnden förra veckan.

Med ökade flyktingströmmar ökar också antalet ensamkommande flyktingbarn. Dessa utgör en ny grupp som placeras i familjehem och detta har fått socialnämnden att besluta om riktlinjer för omkostnadsersättning för släktingen.

Vanligt familjehem

– Anledningen till att vi har tagit det här beslutet nu är ju helt enkelt att det inte funnits något behov av att ha det tidigare, men den ökande flyktingströmmen gör ju att vi behöver det, säger Leif Andersson (S) som är ordförande för socialnämnden.

Beslutet innebär bland att det i normalfallet endast är den lägsta omkostnadsersättningen som ska utgå till de som blir familjehem åt sina släktingars barn.

– Egentligen blir ersättningen den samma som vid vanliga familjehem.

Med ökade flyktingströmmar ökar också antalet ensamkommande flyktingbarn. Dessa utgör en ny grupp som placeras i familjehem och detta har fått socialnämnden att besluta om riktlinjer för omkostnadsersättning för släktingen.

Vanligt familjehem

– Anledningen till att vi har tagit det här beslutet nu är ju helt enkelt att det inte funnits något behov av att ha det tidigare, men den ökande flyktingströmmen gör ju att vi behöver det, säger Leif Andersson (S) som är ordförande för socialnämnden.

Beslutet innebär bland att det i normalfallet endast är den lägsta omkostnadsersättningen som ska utgå till de som blir familjehem åt sina släktingars barn.

– Egentligen blir ersättningen den samma som vid vanliga familjehem.

  • Anna Leijon