10 dec 2015 12:19

10 dec 2015 12:19

Ändrig av plan efter kritik

BYGGNADSNÄMNDEN

Efter att länsstyrelsen beslutade att upphäva den nya detaljplanen över Södra Hanken har ett förslag på en ny detaljplan arbetats fram.

– Försvaret tillåter inte ökad utbyggnad och vi har skärpt beskrivningarna i planen för att tillgodose Länsstyrelsen och försvarets påpekande, säger nämndens ordförande Jonas Davidsson (S).

Det handlar även om justeringar angående erosionsskyddet. Planen ska nu ut på samråd.

– Försvaret tillåter inte ökad utbyggnad och vi har skärpt beskrivningarna i planen för att tillgodose Länsstyrelsen och försvarets påpekande, säger nämndens ordförande Jonas Davidsson (S).

Det handlar även om justeringar angående erosionsskyddet. Planen ska nu ut på samråd.