11 dec 2015 16:55

11 dec 2015 16:55

Mali 02 har kommit hem

FÖRSVARSMAKTEN: Högtidlig ceremoni för hemvändande soldater

Alla ur Mali 02 har kommit hem och förärades en medalj av ÖB och försvarsministern. Även hjältarna i Sverige medaljerades.

FN-insatsen är nu över för Mali 02, efter sex månader i Afrika.

– Det har fungerat fantastiskt bra, vi har löst uppgiften och alla är tillbaka med hem, säger Jonas Lotsne, chef för Mali 02.

Det har varit en tid då det har hänt en del i Mali med bland annat en terrorattack i Bamako och även det varma klimatet är en stor utmaning.

Instabilt läge

– Säkerhetsläget är instabilt och det är ett antal risker vi har att förhålla oss till. Fredsavtalet slöts den 20 juni men vi har inte kunnat skönja några större förändringar. Vi har bra soldater med bra utrustning och utbildning som bidrar till att kunna hantera den här miljön.

Patrik Drottholm är en av soldaterna som tjänstgjort under FN-flagg i Mali 02.

– Det har varit bra. Jag har träffat väldigt mycket trevligt folk både bland de svenska kontingenterna som övriga och även lärt känna många från lokalbefolkningen.

– Det har varit positivt och utvecklande, säger han som tycker att han varit väl förberedd mentalt och kände sig trygg med den utbildning han fått.

”Gör skillnad”

ÖB Micael Bydén och försvarsminister Peter Hultqvist (S) deltog i ceremonin.

– Vi gör skillnad och det är viktigt. Det är en stor numerär insats från svensk sida och min uppfattning är att den kommer att pågå i flera år, sa Micael Bydén, som delade ut medaljer för första gången som överbefälhavare.

– Det är en viktig operation som de deltar i med underrättelsearbete. Jag lyckönskar och tackar dem för utomordentligt bra arbete, sa Peter Hultqvist.

Säkerhetsläget i världen har förändrats sedan du var här sist med bland annat terrordåd.

– Ja, dels handlar det om situationen i Mellanöstern och Daish. Vi arbetar nu för en bred politisk överenskommelse med alla politiska partier efter fråga från Frankrike enligt Lissabonfördraget att ge hjälp. Jag har inget konkret att komma med i dag men det är viktigt att vi finns med i det arbetet. Sen har vi en ökad aktivitet i Ryssland vilket ställer krav på Försvarsmakten. Vi har en bred överenskommelse och nu har vi planerat för varje delområde, en del är ökad övningsverksamhet, sa Hultqvist.

Det var inte bara de som deltagit i Mali 02 som fick medalj denna dag. Alla anhöriga tackades med vågen och de unga hemmahjältarna förärades en egen medalj för sin insats på hemmaplan.

FN-insatsen är nu över för Mali 02, efter sex månader i Afrika.

– Det har fungerat fantastiskt bra, vi har löst uppgiften och alla är tillbaka med hem, säger Jonas Lotsne, chef för Mali 02.

Det har varit en tid då det har hänt en del i Mali med bland annat en terrorattack i Bamako och även det varma klimatet är en stor utmaning.

Instabilt läge

– Säkerhetsläget är instabilt och det är ett antal risker vi har att förhålla oss till. Fredsavtalet slöts den 20 juni men vi har inte kunnat skönja några större förändringar. Vi har bra soldater med bra utrustning och utbildning som bidrar till att kunna hantera den här miljön.

Patrik Drottholm är en av soldaterna som tjänstgjort under FN-flagg i Mali 02.

– Det har varit bra. Jag har träffat väldigt mycket trevligt folk både bland de svenska kontingenterna som övriga och även lärt känna många från lokalbefolkningen.

– Det har varit positivt och utvecklande, säger han som tycker att han varit väl förberedd mentalt och kände sig trygg med den utbildning han fått.

”Gör skillnad”

ÖB Micael Bydén och försvarsminister Peter Hultqvist (S) deltog i ceremonin.

– Vi gör skillnad och det är viktigt. Det är en stor numerär insats från svensk sida och min uppfattning är att den kommer att pågå i flera år, sa Micael Bydén, som delade ut medaljer för första gången som överbefälhavare.

– Det är en viktig operation som de deltar i med underrättelsearbete. Jag lyckönskar och tackar dem för utomordentligt bra arbete, sa Peter Hultqvist.

Säkerhetsläget i världen har förändrats sedan du var här sist med bland annat terrordåd.

– Ja, dels handlar det om situationen i Mellanöstern och Daish. Vi arbetar nu för en bred politisk överenskommelse med alla politiska partier efter fråga från Frankrike enligt Lissabonfördraget att ge hjälp. Jag har inget konkret att komma med i dag men det är viktigt att vi finns med i det arbetet. Sen har vi en ökad aktivitet i Ryssland vilket ställer krav på Försvarsmakten. Vi har en bred överenskommelse och nu har vi planerat för varje delområde, en del är ökad övningsverksamhet, sa Hultqvist.

Det var inte bara de som deltagit i Mali 02 som fick medalj denna dag. Alla anhöriga tackades med vågen och de unga hemmahjältarna förärades en egen medalj för sin insats på hemmaplan.

  • Anneli Malm