15 dec 2015 16:52

15 dec 2015 16:52

Många ungdomar på boendena

ENSAMKOMMANDE: Fungerar bra trots överbeläggningar

Många ensamkommande barn har kommit till Karlsborg. Hela 51 sedan 1 juli och boendena är överbelagda, även det nya på Alstigen.

– Det fungerar bra. Det är en bra stämning på boendena och det är lugnt. Sen kan man inte komma ifrån att det är en ansträngd och svår situation men alla ställer upp både ungdomar och personal som kämpar. Vi har en hög beläggning på boendena och tar in extrapersonal varje dag. Vuxenkontakten är viktig och ungdomarna vill vara med de vuxna och de vill hjälpa till, säger chefen på integrationsenheten Birgitta Dahlqvist.

Många barn

Karlsborgs kommun ansvarar i dagsläget för 84 ensamkommande flyktingbarn.

Av dem bor runt 25 i familjehem eller i så kallade släktinghem, tio i träningslägenheter, två i externa HVB-hem och de övriga på boendena Neo, Viggen, det tillfälliga boendet som är inrymt i två lägenheter på Västra vägen och på det nya boendet på Alstigen.

Fler boenden

På Neo bor två i varje rum, totalt 20 ungdomar och det är överbelagt både på Viggen och på Västra vägen. Det nya boendet blev både fullt och överbelagt samma dag det öppnade och där bor i dag tolv ungdomar.

– Vi skulle behöva två nya boenden och vi skulle fylla upp dem direkt. Till dagsdatum behöver vi 15-20 platser och vi tittar på olika lösningar. När 20 barn bor i ett hus och det ska lagas mat blir det inte familjeliv längre utan storkök och det är inte så vi vill ha det. Men barnen tar hand om varandra och de är vana vid att bo tajt på liten yta med även mor- och farföräldrar. Jag tror inte att det skulle fungera så bra att bo så många på samma ställe om det handlade om svenska ungdomar.

51 sedan juli

Karlsborgs kommun har ett fördelningstal på åtta ensamkommande flyktingbarn men när flyktingströmningen ökade inleddes steg fyra den 1 juli och efter det har det kommit 51 barn till Karlsborg.

– Steg fyra innebär att Migrationsverket fördelar barn oavsett man tar emot eller inte utifrån en rättvisefördelning där större kommuner får ta emot fler barn än de mindre.

När det kom som mest ensamkommande barn till Sverige låg siffran på 3 500 barn i veckan men de senaste sju dagarna låg siffran på 700 barn

– Vi har tagit emot som mest tre till fyra barn i veckan. Det har minskat mycket de senaste tre veckorna men det följer cyklerna, det brukar inte komma många under jul och fram till mars.

Det är främst barn från Afghanistan som har kommit till kommunen under den senaste tiden.

Lång process

Något som också har ökat är tiden det tar för de ensamkommande att få besked om de får stanna eller inte.

– Det tar minst ett år att få besked nu, asylutredningen kan gå fortare om de har pass med sig med de flesta ungdomar har inga id-handlingar. Det är jättetufft för dem att vänta med osäkerheten att inte veta om de ska få stanna eller inte.

På Alstigen

På det nya boendet på Alstigen jobbar bland andra Fredrik Andersson och Matilda Larsson.

– Det fungerar bra. De flesta är i skolan på dagarna och på kvällarna försöker vi sysselsätta dem så mycket som möjligt bland annat anordnar vi fotboll på fredagar och vi spelar basket på måndagar, berättar de.

I dagsläget är det inte alla barn som fått möjlighet att börja skolan utan en del får vänta till vårterminen på grund av lokalbrist.

– Det fungerar bra. Det är en bra stämning på boendena och det är lugnt. Sen kan man inte komma ifrån att det är en ansträngd och svår situation men alla ställer upp både ungdomar och personal som kämpar. Vi har en hög beläggning på boendena och tar in extrapersonal varje dag. Vuxenkontakten är viktig och ungdomarna vill vara med de vuxna och de vill hjälpa till, säger chefen på integrationsenheten Birgitta Dahlqvist.

Många barn

Karlsborgs kommun ansvarar i dagsläget för 84 ensamkommande flyktingbarn.

Av dem bor runt 25 i familjehem eller i så kallade släktinghem, tio i träningslägenheter, två i externa HVB-hem och de övriga på boendena Neo, Viggen, det tillfälliga boendet som är inrymt i två lägenheter på Västra vägen och på det nya boendet på Alstigen.

Fler boenden

På Neo bor två i varje rum, totalt 20 ungdomar och det är överbelagt både på Viggen och på Västra vägen. Det nya boendet blev både fullt och överbelagt samma dag det öppnade och där bor i dag tolv ungdomar.

– Vi skulle behöva två nya boenden och vi skulle fylla upp dem direkt. Till dagsdatum behöver vi 15-20 platser och vi tittar på olika lösningar. När 20 barn bor i ett hus och det ska lagas mat blir det inte familjeliv längre utan storkök och det är inte så vi vill ha det. Men barnen tar hand om varandra och de är vana vid att bo tajt på liten yta med även mor- och farföräldrar. Jag tror inte att det skulle fungera så bra att bo så många på samma ställe om det handlade om svenska ungdomar.

51 sedan juli

Karlsborgs kommun har ett fördelningstal på åtta ensamkommande flyktingbarn men när flyktingströmningen ökade inleddes steg fyra den 1 juli och efter det har det kommit 51 barn till Karlsborg.

– Steg fyra innebär att Migrationsverket fördelar barn oavsett man tar emot eller inte utifrån en rättvisefördelning där större kommuner får ta emot fler barn än de mindre.

När det kom som mest ensamkommande barn till Sverige låg siffran på 3 500 barn i veckan men de senaste sju dagarna låg siffran på 700 barn

– Vi har tagit emot som mest tre till fyra barn i veckan. Det har minskat mycket de senaste tre veckorna men det följer cyklerna, det brukar inte komma många under jul och fram till mars.

Det är främst barn från Afghanistan som har kommit till kommunen under den senaste tiden.

Lång process

Något som också har ökat är tiden det tar för de ensamkommande att få besked om de får stanna eller inte.

– Det tar minst ett år att få besked nu, asylutredningen kan gå fortare om de har pass med sig med de flesta ungdomar har inga id-handlingar. Det är jättetufft för dem att vänta med osäkerheten att inte veta om de ska få stanna eller inte.

På Alstigen

På det nya boendet på Alstigen jobbar bland andra Fredrik Andersson och Matilda Larsson.

– Det fungerar bra. De flesta är i skolan på dagarna och på kvällarna försöker vi sysselsätta dem så mycket som möjligt bland annat anordnar vi fotboll på fredagar och vi spelar basket på måndagar, berättar de.

I dagsläget är det inte alla barn som fått möjlighet att börja skolan utan en del får vänta till vårterminen på grund av lokalbrist.

  • Anneli Malm