16 dec 2015 16:47

16 dec 2015 16:47

"Barnen äter bättre"

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN: Försök blir permanent

Ser bara positiva effekter av matlagning på förskolan Kompassen. Nu permanentas försöket.

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att matlagningen på förskolan ska fortsätta och permanentas.

– Vi har bara sett föredelar. Det har blivit billigare, bättre mat, barnen äter bättre och det slängs nästan inget. Även de barn som har specialkost av olika slag som diabetes mår bättre. All mat lagas nu från grunden och det är inget halvfabrikat. Det går heller inte åt lika mycket mellanmål. Det är bara positivt och då är det svårt att säga nej, säger nämndens ordförande Staffan Myrsell (M) och tillägger:

– Vi äger inte frågan utan den ska också upp på kommunstyrelsen.

Fler förskolor

Tidigare levererades maten från Haganäset men sedan i maj har maten lagats direkt på Kompassen under en provotid som nu har utvärderats.

Även den ekonomiska utvärderingen som har gjorts av försöket visar på en uppskattad besparing på 165 000 kronor per år.

– Nästa steg är att se över möjligheten för matlagning på Myran och Vätterskolan. De är byggda för det och det skulle inte kräva så stora investeringar för att även laga maten där, säger Staffan Myrsell.

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att matlagningen på förskolan ska fortsätta och permanentas.

– Vi har bara sett föredelar. Det har blivit billigare, bättre mat, barnen äter bättre och det slängs nästan inget. Även de barn som har specialkost av olika slag som diabetes mår bättre. All mat lagas nu från grunden och det är inget halvfabrikat. Det går heller inte åt lika mycket mellanmål. Det är bara positivt och då är det svårt att säga nej, säger nämndens ordförande Staffan Myrsell (M) och tillägger:

– Vi äger inte frågan utan den ska också upp på kommunstyrelsen.

Fler förskolor

Tidigare levererades maten från Haganäset men sedan i maj har maten lagats direkt på Kompassen under en provotid som nu har utvärderats.

Även den ekonomiska utvärderingen som har gjorts av försöket visar på en uppskattad besparing på 165 000 kronor per år.

– Nästa steg är att se över möjligheten för matlagning på Myran och Vätterskolan. De är byggda för det och det skulle inte kräva så stora investeringar för att även laga maten där, säger Staffan Myrsell.

  • Anneli Malm