16 dec 2015 16:47

16 dec 2015 16:47

Högre ersättning för Kulturskolan

KULTUR OCH FRITID

Kulturskolan i Karlsborg drivs sedan ett antal år tillbaka av Studiefrämjandet norra Skaraborg genom ett samarbetsavtal med kultur- och fritidsnämnden.

Efter krav från Studiefrämjandet har nämnden beslutat att höja det fasta bidraget med 25 procent, från 100 000 kronor per termin till 125 000 kronor per termin under nästa år.

En ersättning som inte har höjts sedan 2012.

Den rörliga ersättningen per elev och termin förblir oförändrad på 1 428 kronor.

– Det är en billig och bra verksamhet som de bedriver och som vi får ut mycket av, säger kultur- och fritidsnämndens ordförande Stig Carlsson (S).

Efter krav från Studiefrämjandet har nämnden beslutat att höja det fasta bidraget med 25 procent, från 100 000 kronor per termin till 125 000 kronor per termin under nästa år.

En ersättning som inte har höjts sedan 2012.

Den rörliga ersättningen per elev och termin förblir oförändrad på 1 428 kronor.

– Det är en billig och bra verksamhet som de bedriver och som vi får ut mycket av, säger kultur- och fritidsnämndens ordförande Stig Carlsson (S).