17 dec 2015 15:42

17 dec 2015 15:42

Ny chef ska rekryteras

KULTUR OCH FRITID

En ny kultur - och fritidschef ska rekryteras och innan någon ny är på plats görs en del förändringar.

– Kultur- och fritidschefen har visat på en del ändringar i organisationen för att det ska kunna hanteras på ett bra sätt. Vi har varit jättenöjda men den som vi haft och vi hoppas att vi får en lika duktig den här gången också, säger kultur- och fritidsnämndens ordförande Stig Carlsson (S).

– Kultur- och fritidschefen har visat på en del ändringar i organisationen för att det ska kunna hanteras på ett bra sätt. Vi har varit jättenöjda men den som vi haft och vi hoppas att vi får en lika duktig den här gången också, säger kultur- och fritidsnämndens ordförande Stig Carlsson (S).

  • Anneli Malm