17 dec 2015 13:56

17 dec 2015 13:56

Öppnar upp sina möten

KOMMUNPOLITIK: Kommunstyrelsen och nu även kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden öppnar sina sammanträden nästa år. Då blir det möjligt för allmänheten att höra hur ledamöterna resonerar inför beslut.

Kommunfullmäktige har beslutat att de nämnder och styrelser som vill kan hålla offentliga sammanträden. Kommunstyrelsen har redan beslutat att införa det och nu har även kultur- och fritidsnämnden fattat samma beslut.

– Vi kommer införa det från och med 1 januari 2016. Sammanträdena blir då öppna för allmänheten som får lyssna på diskussionerna och ta del av besluten som tas men inte delta i debatten, säger kultur- och fritidsnämndens ordförande Stig Carlsson (S).

Hålla dialogmöten

Vid intressanta frågor som berör många är tanken att de ska anordna frågestunder där det ska ges möjlighet till dialog mellan kommuninvånarna och de förtroendevalda.

– Det blir dialogmöten kopplade till sammanträdena för informationsutbyte.

De som lämnar medborgarförslag som hamnar på kultur- och fritidsnämndens bord har möjlighet att yttra sig innan det är uppe för slutgiltigt beslut på kommunfullmäktige.

– Då bjuds förslagslämnaren in och får vara med i diskussionen och ha synpunkter men inte delta i beslutet.

Utveckla demokratin

Både kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden har nu tagit fram regelverk för de offentliga sammanträdena vars syfte är att nå en större öppenhet och hitta nya former för att utveckla den lokala demokratin.

– Vid större grupper som skolklasser är det önskvärt att man anmäler att man kommer för att vi ska kunna bereda plats för alla men annars är det bara att komma.

Kommunstyrelsen håller sina möten på dagtid medan kultur- och fritidsnämnden har sina sex sammanträden per år förlagda på kvällstid.

– Vi har ett stort föreningsliv i Karlsborg och det borde finnas ett intresse av att ta del av hur vi resonerar inför våra beslut.

Vid eventuella sekretessärenden får inte allmänheten närvara. Efter ett år ska de öppna mötena utvärderas.

Kommunfullmäktige har beslutat att de nämnder och styrelser som vill kan hålla offentliga sammanträden. Kommunstyrelsen har redan beslutat att införa det och nu har även kultur- och fritidsnämnden fattat samma beslut.

– Vi kommer införa det från och med 1 januari 2016. Sammanträdena blir då öppna för allmänheten som får lyssna på diskussionerna och ta del av besluten som tas men inte delta i debatten, säger kultur- och fritidsnämndens ordförande Stig Carlsson (S).

Hålla dialogmöten

Vid intressanta frågor som berör många är tanken att de ska anordna frågestunder där det ska ges möjlighet till dialog mellan kommuninvånarna och de förtroendevalda.

– Det blir dialogmöten kopplade till sammanträdena för informationsutbyte.

De som lämnar medborgarförslag som hamnar på kultur- och fritidsnämndens bord har möjlighet att yttra sig innan det är uppe för slutgiltigt beslut på kommunfullmäktige.

– Då bjuds förslagslämnaren in och får vara med i diskussionen och ha synpunkter men inte delta i beslutet.

Utveckla demokratin

Både kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden har nu tagit fram regelverk för de offentliga sammanträdena vars syfte är att nå en större öppenhet och hitta nya former för att utveckla den lokala demokratin.

– Vid större grupper som skolklasser är det önskvärt att man anmäler att man kommer för att vi ska kunna bereda plats för alla men annars är det bara att komma.

Kommunstyrelsen håller sina möten på dagtid medan kultur- och fritidsnämnden har sina sex sammanträden per år förlagda på kvällstid.

– Vi har ett stort föreningsliv i Karlsborg och det borde finnas ett intresse av att ta del av hur vi resonerar inför våra beslut.

Vid eventuella sekretessärenden får inte allmänheten närvara. Efter ett år ska de öppna mötena utvärderas.

  • Anneli Malm