17 dec 2015 15:42

17 dec 2015 15:42

Riktlinjer för egenvård

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Riktlinjer för egenvård inom skola och förskola har nu tagits fram av nämnden. En handlingsplan för de barn som har särskilda behov som beror på medicinska skäl.

– Det har inte funnits ett ordentligt underlag för rektorer att fatta beslut efter. Nu är det lätt att följa reglerna och det är också tydligt vem som ansvarar för vad och vem som ska göra vad både för föräldrar och skola, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Staffan Myrsell (M).

– Det har inte funnits ett ordentligt underlag för rektorer att fatta beslut efter. Nu är det lätt att följa reglerna och det är också tydligt vem som ansvarar för vad och vem som ska göra vad både för föräldrar och skola, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Staffan Myrsell (M).