21 dec 2015 17:20

21 dec 2015 17:20

Två nya klassrum till skola

BARN- OCH UTBILDNING: Strandskolan

Strandskolan är trångbodd och till höstterminen 2016 ska skolan få två nya klassrum.

– Strandskolan är i ett stort behov av fler lokaler. Vi har beslutat att två nya klassrum och eventuellt ett grupprum ska uppföras på skolans område, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Staffan Myrsell (M).

Inför nästa skolår kommer Strandskolan att få ytterligare en parallellklass och då räcker inte lokalerna till. Planen är att uppföra moduler som tillfälligt ska lösa lokalbehovet.

– Det är fullt på våra skolor nu. Mölltorp och Forsviks friskola får 47 nya barn till vårterminen.

Till hösten

Kommunstyrelsens arbetsutskott hade frågan om Strandskolans lokalbehov uppe på sitt senaste möte och de har nu gett fastighetschefen i uppdrag att påbörja upphandlingen.

– Det kommer att bli ett modulhus med två klassrum och förhoppningsvis är det på plats till höstterminen 2016, säger kommunalrådet Peter Lindroth (S).

Det finns möjligheter för kommunen att eftersöka statliga medel av de utgifter de har i samband med asyl- och flyktingmottagning.

– Jag tror inte att detta kommer att bli en större belastning för kommunen ekonomi, säger Lindroth.

Den beräknade kostnaden för uppförande och drift under en femårsperiod uppgår till 1 992 000 kronor.

– Strandskolan är i ett stort behov av fler lokaler. Vi har beslutat att två nya klassrum och eventuellt ett grupprum ska uppföras på skolans område, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Staffan Myrsell (M).

Inför nästa skolår kommer Strandskolan att få ytterligare en parallellklass och då räcker inte lokalerna till. Planen är att uppföra moduler som tillfälligt ska lösa lokalbehovet.

– Det är fullt på våra skolor nu. Mölltorp och Forsviks friskola får 47 nya barn till vårterminen.

Till hösten

Kommunstyrelsens arbetsutskott hade frågan om Strandskolans lokalbehov uppe på sitt senaste möte och de har nu gett fastighetschefen i uppdrag att påbörja upphandlingen.

– Det kommer att bli ett modulhus med två klassrum och förhoppningsvis är det på plats till höstterminen 2016, säger kommunalrådet Peter Lindroth (S).

Det finns möjligheter för kommunen att eftersöka statliga medel av de utgifter de har i samband med asyl- och flyktingmottagning.

– Jag tror inte att detta kommer att bli en större belastning för kommunen ekonomi, säger Lindroth.

Den beräknade kostnaden för uppförande och drift under en femårsperiod uppgår till 1 992 000 kronor.

  • Anneli Malm